Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:47:43. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:47:43Aktualna wersja
Treść
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ prezydent2020/ pl/informacje/ 35807">Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ prezydent2020/ pl/informacje/ 35799">Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Zarzadzenie_ S-0050-0018-2020.pdf" >Zarządzenie nr S.0050.0018.2020 Burmistrza Radlina z dnia 11 luty 2020 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja_ o_dyzurach_urzednika_ wyborczego.pdf">Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego w Radlinie</a></li>
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ prezydent2020/ pl/informacje/ 35807">Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami< /a></li><li><a href="https:/ /wybory.gov.pl/ prezydent2020/ pl/informacje/ 35799">Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/Zarzadzenie_S- 0050-0018-2020.pdf" >Zarządzenie nr S.0050.0018.2020 Burmistrza Radlina z dnia 11 luty 2020 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/Informacja_o_ dyzurach_urzednika_ wyborczego.pdf">Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/Uchwala_PKW_11- 2019_tekst_ujednolicony.pdf">Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst ujednolicony) </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/Zalacznik_do_ uchwaly-zmiana_ powolywanie.doc">Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej)</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/Uchwala_PKW_20- 2020.pdf">Uchwała nr 20/ Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/Postanowienie_ Komisarza_Wyborczego_BB_24- 02-2020.pdf"> Postanowienie nr 3/ Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Radlin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/Informacja_KW_ BB_02-03-2020.pdf">Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 2 marca 2020 r. o sposobie zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/Wybory_informacja_ 2020-03-27.pdf">Informacja o sposobie zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/Informacja_KWBB_ 2020-04-08_A3.pdf">Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 8 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/Obwieszczenie_ BR_2020-04-08_ A3.pdf">Obwieszczenie Burmistrza Radlina z dnia 8 kwietnia 2020 r.o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/Informacja_KWBB_ 14-04-2020.pdf">Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 14 kwietnia 2020 r. dot. możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/Obwieszczenie_ PKW_15-04-2020.pdf" >Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/- 04-20_Informacja_ BR.pdf">Informacja Burmistrza Radlina z dnia 20 kwietnia 2020 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/- 04-20_KWBB_v3.pdf" >Postanowienie nr 28/ Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/10- 05-2020_Pismo_ PKW.pdf">Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//02/10- 05-2020_Uchwala_ PKW.pdf">Uchwała nr 129/ Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</a></li></ul>Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Uchwala_PKW_ 11-2019_tekst_ ujednolicony.pdf">Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst ujednolicony)</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Zalacznik_ do_uchwaly-zmiana_ powolywanie.doc">Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej)</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Uchwala_PKW_ 20-2020.pdf">Uchwała nr 20/ Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Postanowienie_ Komisarza_Wyborczego_BB_24- 02-2020.pdf"> Postanowienie nr 3/ Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Radlin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja_ KW_BB_02-03-2020.pdf">Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 2 marca 2020 r. o sposobie zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Wybory_informacja_ 2020-03-27.pdf">Informacja o sposobie zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja_ KWBB_2020-04- 08_A3.pdf">Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 8 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Obwieszczenie_ BR_2020-04-08_ A3.pdf">Obwieszczenie Burmistrza Radlina z dnia 8 kwietnia 2020 r.o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja_ KWBB_14-04-2020.pdf">Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 14 kwietnia 2020 r. dot. możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Obwieszczenie_ PKW_15-04-2020.pdf" >Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/2020-04-20_ Informacja_BR.pdf">Informacja Burmistrza Radlina z dnia 20 kwietnia 2020 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/2020-04-20_ KWBB_v3.pdf"> Postanowienie nr 28/ Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/10-05-2020_ Pismo_PKW.pdf">Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r.</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/10-05-2020_ Uchwala_PKW.pdf">Uchwała nr 129/ Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</a></li>
 Dodano: </ul>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:47
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.