Projekt „PI-PWP Study Circle – szwedzkie koło zamachowe” realizowany jest przez Centrum Inicatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Radlinie Centrum Inicatyw Społecznych CRIS podpisało umowę partnerską z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radlinie oraz Świetlicą Środowiskową Koliba, które stały się partnerami odpowiedzialnymi za rekrutację na terenie Radlina.


Czym jest Study Circle ?

Wychowujesz samotnie dziecko? Chcesz zdobyć nową wiedzę i umiejętności?

Zgłoś się na bezpłatne szkolenia innowacyjną metodą prosto ze Szwecji – Study Circle!
Poznaj innowacyjną metodą edukacji dorosłych, po raz pierwszy wdrażaną w Polsce. Tu Ty, wspólnie z grupą, zdecydujesz o wyborze tematyki szkoleń (np. alternatywne formy opieki nad dziećmi, nauka angielskiego, zarządzanie domowym budżetem itp.), najlepiej odpowiadającym Twoim zainteresowaniom.

Uczestnicy samodzielnie wskazują przedmiot zajęć lub problem, który chcą rozwiązać. Grupa bazuje na wiedzy i umiejętnościach swoich członków a także posiłkuje się kompetencjami ekspertów zewnętrznych.

Skandynawskie doświadczenia pokazują, że metoda Study Circle nie tylko pomaga w znalezieniu lepszej pracy, nabyciu nowych kompetencji, ale jest także istotnym narzędziem do budowania relacji międzyludzkich.

Nie masz z kim zostawić dziecka? Brakuje Ci na bilet? Podczas zajęć organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi, poczęstunek oraz niezbędne materiały edukacyjne. Zwracane są również koszty dojazdu.