Skip to content
Wraki wywiezione z miasta. Straż miejska podsumowała akcję

Wraki wywiezione z miasta. Straż miejska podsumowała akcję

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 30 lipca 2021 o 09:01:50. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Radlińska Straż Miejska kilka tygodni temu ogłosiła plan przeprowadzenia akcji „Wrak”, polegającej na usunięciu z przestrzeni miejskiej nieużytkowanych samochodów, które zajmują miejsca na publicznie dostępnych parkingach. Akcja ta wzbudziła bardzo wielkie zainteresowanie mieszkańców. Odbiła się również szerokim echem w mediach ogólnopolskich. 

– Chcielibyśmy podziękować naszym mieszkańcom dzięki którym otrzymaliśmy mnóstwo zgłoszeń z lokalizacjami takich pojazdów – mówią funkcjonariusze. 

 Na chwilę obecną z terenu Radlina usunięto 11 wraków pojazdów z czego na 5 pojazdów wydano dyspozycję odholowania. Zgłoszenia te dotyczyły głównie rejonu umownej dzielnicy Marcel (ulice Wieczorka i Solskiego). Oprócz tego, w sześciu przypadkach, strażnicy ustalili właścicieli pojazdów którzy usunęli swoje pojazdy. 


Pojazdy z dróg wewnętrznych mogą być usunięte tylko wtedy, gdy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, czyli np. posiadają wystające ostre elementy, rozbite szyby. W sytuacji gdy pojazd zaparkowany jest  na drodze wewnętrznej i nie stanowi zagrożenia – nie ma podstaw, aby go usunąć. Strażnicy rozmawiają wówczas z właścicielem pojazdu i proszą go o doprowadzenie auta do stanu używalności lub usunięcie go z miejsca.
Przesłankami, które decydują o tym, że pojazd może być uznany jako nieużytkowany są m.in.: brak aktualnych badań technicznych czy brak aktualnego OC, uszkodzone urządzenia pojazdu a nawet zdewastowane lub zdekompletowane wnętrze pojazdu.
Pojazdy nieużytkowane trafiają na parking miejski. Tam czekają 6 miesięcy na swojego właściciela. Po tym czasie uznany jest za porzucony z zamiarem wyzbycia się.

Wersja utworzona

30 lipca 2021 o 09:01:50Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Radlińska Straż Miejska kilka tygodni temu ogłosiła plan przeprowadzenia akcji "Wrak", polegającej na usunięciu z przestrzeni miejskiej nieużytkowanych samochodów, które zajmują miejsca na publicznie dostępnych parkingach.&nbsp;Akcja ta wzbudziła bardzo wielkie zainteresowanie mieszkańców. Odbiła się również szerokim echem w mediach ogólnopolskich.&nbsp;<br><br>- Chcielibyśmy podziękować naszym mieszkańcom dzięki którym otrzymaliśmy mnóstwo zgłoszeń z lokalizacjami takich pojazdów - mówią funkcjonariusze.&nbsp;</p> Bez zmian: <p>Radlińska Straż Miejska kilka tygodni temu ogłosiła plan przeprowadzenia akcji "Wrak", polegającej na usunięciu z przestrzeni miejskiej nieużytkowanych samochodów, które zajmują miejsca na publicznie dostępnych parkingach.&nbsp;Akcja ta wzbudziła bardzo wielkie zainteresowanie mieszkańców. Odbiła się również szerokim echem w mediach ogólnopolskich.&nbsp;<br><br>- Chcielibyśmy podziękować naszym mieszkańcom dzięki którym otrzymaliśmy mnóstwo zgłoszeń z lokalizacjami takich pojazdów - mówią funkcjonariusze.&nbsp;</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>&nbsp;Na chwilę obecną z terenu Radlina usunięto 11 wraków pojazdów z czego na 5 pojazdów wydano dyspozycję odholowania. Zgłoszenia te dotyczyły głównie rejonu umownej dzielnicy Marcel (ulice Wieczorka i Solskiego). Oprócz tego, w sześciu przypadkach, strażnicy ustalili właścicieli pojazdów którzy usunęli swoje pojazdy.&nbsp;</p> Bez zmian: <p>&nbsp;Na chwilę obecną z terenu Radlina usunięto 11 wraków pojazdów z czego na 5 pojazdów wydano dyspozycję odholowania. Zgłoszenia te dotyczyły głównie rejonu umownej dzielnicy Marcel (ulice Wieczorka i Solskiego). Oprócz tego, w sześciu przypadkach, strażnicy ustalili właścicieli pojazdów którzy usunęli swoje pojazdy.&nbsp;</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><br>Pojazdy z dróg wewnętrznych mogą być usunięte tylko wtedy, gdy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, czyli np. posiadają wystające ostre elementy, rozbite szyby. W sytuacji gdy pojazd zaparkowany jest&nbsp; na drodze wewnętrznej i nie stanowi zagrożenia – nie ma podstaw, aby go usunąć. Strażnicy rozmawiają wówczas z właścicielem pojazdu i proszą go o&nbsp;doprowadzenie auta do stanu używalności lub usunięcie go z miejsca.<br>Przesłankami, które decydują o tym, że pojazd może być uznany jako nieużytkowany są m.in.:&nbsp;brak aktualnych badań technicznych czy brak aktualnego OC,&nbsp;uszkodzone urządzenia pojazdu a nawet&nbsp;zdewastowane lub zdekompletowane wnętrze pojazdu.<br>Pojazdy nieużytkowane trafiają na parking miejski. Tam czekają 6 miesięcy na swojego właściciela. Po tym czasie uznany jest za porzucony z zamiarem wyzbycia się.</p> Dodano: <p><br>Pojazdy z dróg wewnętrznych mogą być usunięte tylko wtedy, gdy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, czyli np. posiadają wystające ostre elementy, rozbite szyby. W sytuacji gdy pojazd zaparkowany jest  na drodze wewnętrznej i nie stanowi zagrożenia – nie ma podstaw, aby go usunąć. Strażnicy rozmawiają wówczas z właścicielem pojazdu i proszą go o doprowadzenie auta do stanu używalności lub usunięcie go z miejsca.<br>Przesłankami, które decydują o tym, że pojazd może być uznany jako nieużytkowany są m.in.: brak aktualnych badań technicznych czy brak aktualnego OC, uszkodzone urządzenia pojazdu a nawet zdewastowane lub zdekompletowane wnętrze pojazdu.<br>Pojazdy nieużytkowane trafiają na parking miejski. Tam czekają 6 miesięcy na swojego właściciela. Po tym czasie uznany jest za porzucony z zamiarem wyzbycia się.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:gallery {"ids":[32127,32128,32129,32130,32131,32132,32134]} --> Bez zmian: <!-- wp:gallery {"ids":[32127,32128,32129,32130,32131,32132,32134]} -->
Bez zmian: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/akcja-wrak- Radlin1-1024x768.jpg" alt="" data-id="32127" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ akcja-wrak-Radlin1.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/attachment/ akcja-wrak-radlin1/" class="wp-image- 32127"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/akcja-wrak- Radlin2-1024x768.jpg" alt="" data-id="32128" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ akcja-wrak-Radlin2.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/attachment/ akcja-wrak-radlin2/" class="wp-image- 32128"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/akcja-wrak- Radlin3-1024x768.jpg" alt="" data-id="32129" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ akcja-wrak-Radlin3.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/attachment/ akcja-wrak-radlin3/" class="wp-image- 32129"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/akcja-wrak- Radlin4-1024x768.jpg" alt="" data-id="32130" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ akcja-wrak-Radlin4.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/sdr/" class="wp-image- 32130"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">sdr< /figcaption>< /figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/akcja-wrak- Radlin6.jpg" alt="" data-id="32131" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ akcja-wrak-Radlin6.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/attachment/ akcja-wrak-radlin6/" class="wp-image- 32131"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/akcja-wrak- Radlin7-614x1024.jpg" alt="" data-id="32132" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ akcja-wrak-Radlin7.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/attachment/ akcja-wrak-radlin7/" class="wp-image- 32132"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/akcja-wrak- Radlin8-1024x768.jpg" alt="" data-id="32134" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ akcja-wrak-Radlin8.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wraki- wywiezione-z- miasta-straz- miejska-podsumowala-akcje/ attachment/akcja- wrak-radlin8/" class="wp-image- 32134"/></figure> </li></ul></figure> Bez zmian: <figure class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped"><ul class="blocks- gallery-grid"><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/akcja-wrak- Radlin1-1024x768.jpg" alt="" data-id="32127" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ akcja-wrak-Radlin1.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/attachment/ akcja-wrak-radlin1/" class="wp-image- 32127"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/akcja-wrak- Radlin2-1024x768.jpg" alt="" data-id="32128" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ akcja-wrak-Radlin2.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/attachment/ akcja-wrak-radlin2/" class="wp-image- 32128"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/akcja-wrak- Radlin3-1024x768.jpg" alt="" data-id="32129" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ akcja-wrak-Radlin3.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/attachment/ akcja-wrak-radlin3/" class="wp-image- 32129"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/akcja-wrak- Radlin4-1024x768.jpg" alt="" data-id="32130" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ akcja-wrak-Radlin4.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/ attachment/sdr/" class="wp-image- 32130"/><figcaption class="blocks- gallery-item_ _caption">sdr< /figcaption>< /figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/akcja-wrak- Radlin6.jpg" alt="" data-id="32131" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ akcja-wrak-Radlin6.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/attachment/ akcja-wrak-radlin6/" class="wp-image- 32131"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/akcja-wrak- Radlin7-614x1024.jpg" alt="" data-id="32132" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ akcja-wrak-Radlin7.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/attachment/ akcja-wrak-radlin7/" class="wp-image- 32132"/></figure></li><li class="blocks- gallery-item" ><figure><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/akcja-wrak- Radlin8-1024x768.jpg" alt="" data-id="32134" data-full-url= "https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ akcja-wrak-Radlin8.jpg" data-link="https: //miasto.radlin.pl/wraki- wywiezione-z- miasta-straz- miejska-podsumowala-akcje/ attachment/akcja- wrak-radlin8/" class="wp-image- 32134"/></figure> </li></ul></figure>
Bez zmian: <!-- /wp:gallery --> Bez zmian: <!-- /wp:gallery -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano:  Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu