OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
wiadukt

Informacja na temat budowy wiaduktu w Radlinie

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 25 marca, 2020 @ 10:00.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Pod koniec listopada 2019 r. podczas prowadzenia robót rozbiórkowych przy wiadukcie odkryto 11 kabli
sterujących ruchem kolejowym, których nie uwidoczniono na mapach podczas wywiadów branżowych.

Zwołano pilne spotkanie z organami kolejowymi w celu rozwiązania problemu kolizji. Na spotkaniu
ustalono dalsze kroki postępowania, kolej wskazała na konieczność przygotowania dokumentacji
przebudowy kabli i ich zabezpieczenia , uzgodnienia jej z organami kolei i uzgodnienia sposobu
prowadzenia prac zabezpieczających , w tym wyłączeń ruchu kolejowego (kable sterują ruchem,
semaforami, zwrotnicami itp.) . Koszty przebudowy wynosić będą 200 tys. zł i roboty zostały zlecone
dotychczasowemu wykonawcy w ramach aneksu do obowiązującej umowy. Ponieważ przebudowa kabli
SRK wykluczyła prowadzenie robót umożliwiających wykonanie gruntu zbrojonego od strony boiska,
wykonawca postanowił wykonać takie same roboty od strony ul.Rybnickiej. Niestety przy prowadzeniu
robót okazało się, że kabel 20kV przebiegający wzdłuż skarpy uniemożliwia prowadzenie głębokich
wykopów związanych z konstrukcją do gruntu zbrojonego, ponieważ istnieje obawa o jego stabilność na
skraju wykopu.

W trybie pilnym spotkaliśmy się z wykonawcą z inspektorem Tauronu w ich siedzibie w Rybniku i
ustaliliśmy tryb postępowania zmierzający do likwidacji kolizji. Tauron przygotował warunki
przebudowy i przesłał je do przygotowania stosowne porozumienia do Tauronu w Gliwicach.
Porozumienie zostało podpisane 4 marca 2020r. Na mocy porozumienia jesteśmy zobowiązani do
przygotowania projektu przebudowy kabli 20kV- prace trwają. Jednocześnie wykonawca przystąpił do
wykonania przebudowy kabli SRK.

 16 marca ogłoszono stan epidemiczny w związku z koronawirusem , a 21 marca br. stan epidemii.
Wykonawca powiadomił nas,że Tauron wstrzymuje wszystkie działania związana z nadzorami
branżowymi, tym samym uniemożliwia wykonawcy działania przy przebudowie wiaduktu na szerszym
froncie.
14 marca otrzymaliśmy pismo od wykonawcy , w którym opisano aktualny stan zaawansowania robót,
opisany poniżej:

  • Na wiadukcie wykonano wszystkie prace przygotowawcze w celu ściągnięcia ustroju nośnego nad torami: wykonano pomosty robocze na filarach, odchudzenie ustroju nośnego, rozcięcie belek i możliwych poprzecznic, zabezpieczenie belek.
  • W zakresie zabezpieczenia kabli SRK wykonano dotychczas:
    - uzgodnienia regulaminu z PKP,
    - wykonanie częściowego wykopu w celu wykonania betonowego kanału technologicznego.

    Pozostałe prace czyli:

- wykonanie wykopu oraz kanału technologicznego w obszarze wymagającym wyłączenia sieci,
- przełożenie kabli SRK wraz z wykonaniem szaf, do których zostanie podłączona infrastruktura
teletechniczna i energetyczna,
- wykonanie górnej części betonowego kanału technologicznego oraz zabezpieczenie go gruntem,
będą możliwe do wykonania dopiero w momencie, kiedy Tauron Dystrybucja zezwoli na wyłączenie
kabli SN w celu pracy w pobliżu infrastruktury Tauron.

 

Oprac. Wydział Urbanistyki i Inwestycji UM Radlin. [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 25 marca, 2020 @ 10:03 przez Marek Gajda
  • Wersja utworzona dnia 25 marca, 2020 @ 10:00 przez Marek Gajda
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

25 marca, 2020 @ 10:00Aktualna wersja
<p>Pod koniec listopada 2019 r. podczas prowadzenia robót rozbiórkowych przy wiadukcie odkryto 11 kabli<br />sterujących ruchem kolejowym, których <strong>nie uwidoczniono na mapach podczas wywiadów branżowych</ strong>.</p><p>Zwołano pilne spotkanie z organami kolejowymi w celu rozwiązania problemu kolizji. Na spotkaniu<br />ustalono dalsze kroki postępowania, kolej wskazała na konieczność przygotowania dokumentacji<br />przebudowy kabli i ich zabezpieczenia , uzgodnienia jej z organami kolei i uzgodnienia sposobu<br />prowadzenia prac zabezpieczających , w tym wyłączeń ruchu kolejowego (kable sterują ruchem,<br />semaforami, zwrotnicami itp.) . <strong>Koszty przebudowy wynosić będą 200 tys. zł i roboty zostały zlecone</strong><br /><strong>dotychczasowemu wykonawcy w ramach aneksu do obowiązującej umowy.</strong> Ponieważ przebudowa kabli<br />SRK wykluczyła prowadzenie robót umożliwiających wykonanie gruntu zbrojonego od strony boiska,<br />wykonawca postanowił wykonać takie same roboty od strony ul.Rybnickiej. Niestety przy prowadzeniu<br />robót okazało się, że kabel 20kV przebiegający wzdłuż skarpy uniemożliwia prowadzenie głębokich<br />wykopów związanych z konstrukcją do gruntu zbrojonego, ponieważ istnieje obawa o jego stabilność na<br />skraju wykopu.</p><p>W trybie pilnym spotkaliśmy się z wykonawcą z inspektorem Tauronu w ich siedzibie w Rybniku i<br />ustaliliśmy tryb postępowania zmierzający do likwidacji kolizji. Tauron przygotował warunki<br />przebudowy i przesłał je do przygotowania stosowne porozumienia do Tauronu w Gliwicach.<br />Porozumienie zostało podpisane 4 marca 2020r. Na mocy porozumienia jesteśmy zobowiązani do<br />przygotowania projektu przebudowy kabli 20kV- prace trwają. Jednocześnie wykonawca przystąpił do<br />wykonania przebudowy kabli SRK.</p><p> 16 marca ogłoszono stan epidemiczny w związku z koronawirusem , a 21 marca br. stan epidemii.<br />Wykonawca powiadomił nas,że Tauron wstrzymuje wszystkie działania związana z nadzorami<br />branżowymi, tym samym uniemożliwia wykonawcy działania przy przebudowie wiaduktu na szerszym<br />froncie.<br />14 marca otrzymaliśmy pismo od wykonawcy , w którym opisano aktualny stan zaawansowania robót,<br />opisany poniżej:</p><ul><li>Na wiadukcie wykonano wszystkie prace przygotowawcze w celu ściągnięcia ustroju nośnego nad torami: wykonano pomosty robocze na filarach, odchudzenie ustroju nośnego, rozcięcie belek i możliwych poprzecznic, zabezpieczenie belek.</li><li>W zakresie zabezpieczenia kabli SRK wykonano dotychczas:<br />- uzgodnienia regulaminu z PKP,<br />- wykonanie częściowego wykopu w celu wykonania betonowego kanału technologicznego.< p><strong>Pozostałe prace</strong> czyli:</p></li></ul><p>- wykonanie wykopu oraz kanału technologicznego w obszarze wymagającym wyłączenia sieci,<br />- przełożenie kabli SRK wraz z wykonaniem szaf, do których zostanie podłączona infrastruktura<br />teletechniczna i energetyczna,<br />- wykonanie górnej części betonowego kanału technologicznego oraz zabezpieczenie go gruntem,<br /><strong>będą możliwe do wykonania dopiero w momencie, kiedy Tauron Dystrybucja zezwoli na wyłączenie</strong><br /><strong>kabli SN w celu pracy w pobliżu infrastruktury Tauron.</strong> </p><p>&nbsp; </p><p><strong><em>Oprac. Wydział Urbanistyki i Inwestycji UM Radlin. </em> </strong></p>  <p>Poniżej przedstawiamy informację na temat stanu inwestycji budowy nowego wiaduktu w Radlinie, przygotowaną przez Wydział Urbanistyki i Inwestycji UM Radlin.<br /><br />Pod koniec listopada 2019 r. podczas prowadzenia robót rozbiórkowych przy wiadukcie odkryto 11 kabli<br />sterujących ruchem kolejowym, których <strong>nie uwidoczniono na mapach podczas wywiadów branżowych</ strong>.</p><p>Zwołano pilne spotkanie z organami kolejowymi w celu rozwiązania problemu kolizji. Na spotkaniu<br />ustalono dalsze kroki postępowania, kolej wskazała na konieczność przygotowania dokumentacji<br />przebudowy kabli i ich zabezpieczenia , uzgodnienia jej z organami kolei i uzgodnienia sposobu<br />prowadzenia prac zabezpieczających , w tym wyłączeń ruchu kolejowego (kable sterują ruchem,<br />semaforami, zwrotnicami itp.) . <strong>Koszty przebudowy wynosić będą 200 tys. zł i roboty zostały zlecone</strong><br /><strong>dotychczasowemu wykonawcy w ramach aneksu do obowiązującej umowy.</strong> Ponieważ przebudowa kabli<br />SRK wykluczyła prowadzenie robót umożliwiających wykonanie gruntu zbrojonego od strony boiska,<br />wykonawca postanowił wykonać takie same roboty od strony ul.Rybnickiej. Niestety przy prowadzeniu<br />robót okazało się, że kabel 20kV przebiegający wzdłuż skarpy uniemożliwia prowadzenie głębokich<br />wykopów związanych z konstrukcją do gruntu zbrojonego, ponieważ istnieje obawa o jego stabilność na<br />skraju wykopu.</p><p>W trybie pilnym spotkaliśmy się z wykonawcą z inspektorem Tauronu w ich siedzibie w Rybniku i<br />ustaliliśmy tryb postępowania zmierzający do likwidacji kolizji. Tauron przygotował warunki<br />przebudowy i przesłał je do przygotowania stosowne porozumienia do Tauronu w Gliwicach.<br />Porozumienie zostało podpisane 4 marca 2020r. Na mocy porozumienia jesteśmy zobowiązani do<br />przygotowania projektu przebudowy kabli 20kV- prace trwają. Jednocześnie wykonawca przystąpił do<br />wykonania przebudowy kabli SRK.</p><p> 16 marca ogłoszono stan epidemiczny w związku z koronawirusem , a 21 marca br. stan epidemii.<br />Wykonawca powiadomił nas,że Tauron wstrzymuje wszystkie działania związana z nadzorami<br />branżowymi, tym samym uniemożliwia wykonawcy działania przy przebudowie wiaduktu na szerszym<br />froncie.<br />14 marca otrzymaliśmy pismo od wykonawcy , w którym opisano aktualny stan zaawansowania robót,<br />opisany poniżej:</p><ul><li>Na wiadukcie wykonano wszystkie prace przygotowawcze w celu ściągnięcia ustroju nośnego nad torami: wykonano pomosty robocze na filarach, odchudzenie ustroju nośnego, rozcięcie belek i możliwych poprzecznic, zabezpieczenie belek.</li><li>W zakresie zabezpieczenia kabli SRK wykonano dotychczas:<br />- uzgodnienia regulaminu z PKP,<br />- wykonanie częściowego wykopu w celu wykonania betonowego kanału technologicznego.< p><strong>Pozostałe prace</strong> czyli:</p></li></ul><p>- wykonanie wykopu oraz kanału technologicznego w obszarze wymagającym wyłączenia sieci,<br />- przełożenie kabli SRK wraz z wykonaniem szaf, do których zostanie podłączona infrastruktura<br />teletechniczna i energetyczna,<br />- wykonanie górnej części betonowego kanału technologicznego oraz zabezpieczenie go gruntem,<br /><strong>będą możliwe do wykonania dopiero w momencie, kiedy Tauron Dystrybucja zezwoli na wyłączenie</strong><br /><strong>kabli SN w celu pracy w pobliżu infrastruktury Tauron.</strong> </p><p>&nbsp; </p><p><strong><em>Oprac. Wydział Urbanistyki i Inwestycji UM Radlin. </em> </strong></p>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.


Liczba odwiedzin niniejszej strony: 707

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.