Skip to content
W szkołach będzie (jeszcze) kreatywniej! Radlin z kolejnym dofinansowaniem!

W szkołach będzie (jeszcze) kreatywniej! Radlin z kolejnym dofinansowaniem!

659 121,43 zł – to kwota jaką Radlin pozyskał w ramach kolejnego projektu edukacyjnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pod nazwą „Do trzech razy sztuka – akademia sukcesu w Radlinie” zakłada poprawę jakości procesu kształcenia w trzech radlińskich szkołach. Planowane są zajęcia prowadzone metodą eksperymentów, zajęcia wyrównujące poziom wiedzy oraz rozszerzające podstawę programową. Nauczyciele i uczniowie skupią się również na kołach zainteresowań. Sale edukacyjne zostać mają doposażone w dydaktyczny sprzęt oraz niezbędne materiały do prowadzenia zajęć. Zaplanowano również podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt potrwa do lutego 2022 roku. Całkowita wartość projektu to 732 357,15 zł.

Szczegóły na:

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/457

logotypy unijne

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu