Skip to content
Uroczyste ślubowanie w UM Radlin

Uroczyste ślubowanie w UM Radlin

W dniu 1 września 2021 r. na sali posiedzeń Urzędu Miasta w Radlinie odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymało 9 nauczycieli:

  • Pani Kamila Fojt – nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie.
  • Pani Justyna Stępień i Pani Sylwia Baran – nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1
    im. Adama Mickiewicza w Radlinie.
  • Pani Agata Moc, Pani Judyta Plura oraz Pani Maria Tatura – nauczyciele Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie.
  • Pani Joanna Bizoń – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie.
  • Pani Aneta Zawistowska i Pan Dobromir Mędrala – nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie.

W uroczystości uczestniczyła Pani Burmistrz Barbara Magiera, Pan Henryk Brachmański dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie oraz dyrektorzy placówek oświatowych: Pani Joanna Kostrzewa – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie, Pani Aleksandra Sierny – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, Pani Lucyna Weber – dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie, Pan Jarosław Piszczan – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie.

Gratulujemy wszystkim nauczycielom oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu