Skip to content
Trwa nabór na stanowisko gońców

Trwa nabór na stanowisko gońców

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Radlina zaprasza do składania aplikacji (podanie wraz z życiorysem) na stanowisko gońców (4 osoby) w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Radlinie.

MIEJSCE PRACY: Urząd Miasta Radlin, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin oraz teren miasta Radlin

WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

1. Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu Miasta.

2. Zatrudnienie na czas oznaczony od 1 do 28 luty 2022 r. w wymiarze od ½ do całego etatu.

ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW:

  1. roznoszenie korespondencji z zakresu podatków, opłat za gospodarowanie odpadami oraz ulotek w ramach projektu „Czyste powietrze”
  2. kopertowanie ww korespondencji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku gońca,

2) znajomość topografii miasta

WYMAGANIA DODATKOWE:

1) umiejętności organizacyjne,

2) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

3) sumienność.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1, Życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej oraz dodatkowych umiejętności. W dokumentach należy podać numer telefonu do kontaktu.

2. Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań (Oświadczenie – wzór nr 1).

TERMIN I MIEJSCE I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty kandydaci powinni składać do dnia21stycznia 2022 r. do godziny 14.00 w Urzędzie Miasta w Radlinie, w Wydziale Organizacyjnym (pokój 103). Na kopercie powinien być umieszczony napis: NABÓR NA STANOWISKO GOŃCA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać pod nr tel. 324590233, 324590212.

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana w formie telefonicznej osobom składającym dokumenty

2. Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.

3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na ww. stanowisku, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, chyba że zostaną do tego terminu odebrane przez kandydata.

4. W przypadku nie rozstrzygnięcia naboru dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta Radlin jest Burmistrz Radlina (ul. Rymera 15, 44-310 Radlin). Informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać ba stronie internetowej Miasta Radlin pod adresem https://radlin.pl/zpdo, na tablicach informacyjnych wywieszonych w Urzędzie oraz w formie udostępnianych na życzenie wydruków.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu