Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie

Projekt obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych w części budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, przy ul. Majora Piotra Rogozina Iwanowicza 55 w Radlinie (segment A i B). W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane roboty budowlane dotyczące m.in. ocieplenia ścian warstwą styropianu grubości 18 cm oraz docieplenia ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym grubości 16 cm. Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie.

Inwestycja stanowi projekt rewitalizacyjny w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022.

Wartość całkowita 1 295 227,34 zł
Dofinansowanie UE 978 808,72 zł

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).