1. Nazywa projektu:

„Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka – termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Mikołajczyka 6, 9, 11 w Radlinie”

2. Okres realizacji projektu:

3. Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

4. Koszt całkowity projektu:

Koszt całkowity: 1 652 784,59 zł

Koszty kwalifikowalne: 1 052 069,14 zł

Dofinansowanie: 800 727,94 zł

Wkład własny: 852 056,65 zł

5. Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych położonych na Osiedlu Mikołajczyka w Radlinie przy ul. -Stanisława Mikołajczyka 6, dz. nr ewid. 2038/5, – Stanisława Mikołajczyka 9, dz. nr ewid. 2035/5, – Stanisława Mikołajczyka 11, dz. nr ewid. 2034/5, obejmująca w szczególności docieplenie ścian z ościeżami, docieplenie stropu piwnic oraz docieplenie ostatnich kondygnacji, wymiana stolarki otworowej wraz z pracami towarzyszącymi, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz instalacji gazowej (demontaż istniejącej instalacji oraz zabudowa kotłów gazowych c.o. i c.w.u. – dwufunkcyjnych o mocy 12-17 kW z zamkniętą komorą spalania w miejsce starych nieefektywnych źródeł ciepła opalanych węglem). Ponadto zaplanowano montaż zaworów termostatycznych oraz wprowadzenie zasobników buforowych usprawniających akumulację ciepła a także zastosowanie automatyki pogodowej.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).