Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie

Projekt obejmuje termomodernizację komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 32,24 w Radlinie wraz z wymianą źródeł ciepła.
Wykonane zostaną roboty budowlane dotyczące m.in. docieplenia przegród budynku, instalacji c.o., a także instalacji gazowej
wraz z montażem gazowych kotłów kondensacyjnych dla 15 mieszkań na potrzeby ogrzewania i c.w.u.
W ramach inwestycji nastąpi również przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na nowe mieszkania
(koszty niekwalifikowane).
Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32, 34 w Radlinie.
Inwestycja stanowi projekt rewitalizacyjny w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022.
Dofinansowanie UE: 801 195,00 zł.