1. Nazywa projektu:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, przy ul. Wiosny Ludów 287”

2. Okres realizacji projektu:

Lata: 2014-2018. Projekt zrealizowany.

3. Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

4. Koszt całkowity projektu:

Koszt całkowity: 2 188 224,89 zł

Koszty kwalifikowalne: 1 778 506,07 zł

Dofinansowanie: 1 689 580,76 zł

Wkład własny: 498 644,13 zł

5. Opis zadania:

Przedmiotem projektu było wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka zlokalizowanego w Radlinie przy ul. Wiosny Ludów 287, działka nr 16/1, obręb ewidencyjny „Obszary”. Ponadto inwestycja obejmuje remont kotłowni, polegający na wymianie źródła ciepła z dwóch pieców węglowych na kaskadę trzech kotłów kondensacyjnych gazowych oraz modernizację kuchni, gdzie funkcjonujący piec węglowy wymieniony zostanie na urządzenia gazowe: piec, taborety i kocioł warzelny. W kuchni i jadalni zamontowana zostanie wentylacja mechaniczna z rekuperacją. W całej szkole wymienione zostaną lampy świetlówkowe na energooszczędne oprawy LED. Zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna działająca w systemie „on-grid”.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).