Skip to content
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych – zmiana od 1 stycznia 2022 roku

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych - zmiana od 1 stycznia 2022 roku

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w Radlinie z dniem 1 stycznia 2022 roku ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33 zł od mieszkańca.

Funkcjonujący na terenie Miasta Radlin Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 1 stycznia czynny w godzinach:

  • wtorek: od 8.00 do 14.00
  • środa: od 12.00 do 18.00
  • piątek: od 8.00 do 14.00
  • sobota: od 9.00 do 18.00

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpady przyjmowane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są przyjmowane w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej na indywidualne konto bankowe Urzędu Miasta Radlin, zgodnie ze złożoną w Urzędzie Miasta Radlin Deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowo informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku wprowadzone zostają limity na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 0,5 MG na 1 rok kalendarzowy
  • zużyte opony – do 4 sztuk na 1 rok kalendarzowy
  • odpady budowlane i rozbiórkowe – do 1 MG na 2 lata

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu