Skip to content
Śląski Urząd Wojewódzki przekazał maseczki

Śląski Urząd Wojewódzki przekazał maseczki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał Miastu Radlin za pośrednictwem Starostwa Powiatowego maseczki w ilości 30 tyś. sztuk. Zostały one przekazane z Rządowej Agencji Rezerw.

Dostępne są one dla mieszkańców Radlina:

  • w Urzędzie Miasta Radlin – we wszystkich punktach obsługujących klientów;
  • do rozdystrybuowania trafiły również m.in. do: Policji, Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej, jednostek miejskich.

W najbliższym czasie przekazane zostaną również do ośrodków zdrowia zlokalizowanych na terenie naszego miasta.

Pamiętajmy o noszeniu maseczek oraz o tym, iż bardzo ważna jest właściwa ich utylizacja w ograniczeniu rozprzestrzeniania się bakterii i wirusów. Stąd prosimy, nie wyrzucajmy ich na zieleńce czy chodniki po których się poruszamy!

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu