Regionalny System e-Informacji Kulturalnej. –Integracja z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego

Miasto Radlin, znalazło się w gronie 35 partnerów projektu, którego zadaniem jest zintegrowanie regionalnych portali dotyczących kultury i turystyki.

Oprócz Radlina, w projekcie uczestniczy w sumie:

 • 13 instytucji kultury
 • 7 powiatów
 • 29 gmin,

z terenu województwa śląskiego.

Przedmiotem projektu jest dostarczanie produktu w obszarze informacji kulturalnej, zwiększającego dostęp do zasobów i wydarzeń kulturalnych na poziomie lokalnym oraz regionalnym.

Sprawnie działający i kompleksowy w skali województwa śląskiego system e-informacji kulturalnej obejmie:

* portal regionalny oraz serwisy lokalne, podmiotowe i tematyczne, udostępniające bazy danych o kulturze regionu i kalendarium wydarzeń na interaktywnych mapach cyfrowych,

* aplikacje zapewniające innowacyjną formułę działania zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej,

* systemowe oznakowanie cyfrowe obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo. Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie Regionalnego Systemu e-Informacji Kulturalnej (RSIK). Zakres projektu realizowanego w latach 2010-2013 obejmuje działania takie jak:

1. Przygotowanie i zarządzanie projektem, obejmujące w szczególności opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej oraz analiz województwa śląskiego pod kątem:

 • zapotrzebowania na informację kulturalną,
 • możliwości rozwijania partnerstwa i współpracy podmiotów tworzących system e-informacji kulturalnej w trakcie oraz po zakończeniu realizacji projektu,
 • wyboru najbardziej atrakcyjnych obszarów, obiektów i eksponatów, które zostaną wprowadzone do systemu oznakowania cyfrowego,

2. Audyt zewnętrzny

3. Promocja projektu:

 • zwiększająca świadomość społeczną na temat udziału środków Unii Europejskiej
 • dotycząca obszaru projektu w sferze kultury,

4. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych Portalu regionalnego www.silesiakultura.pl , w tym:

 • Kalendarium wydarzeń i imprez kulturalnych,
 • Aktualności,
 • Repertuary – teatry, filharmonie, kina, galerie,
 • Zbiór publikacji o tematyce kulturalnej,
 • Baza podmiotów oraz instytucji i usługodawców kultury, z wskazaniem lokalizacji na interaktywnych mapach cyfrowych,

5. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych Platformy e-Usług Kulturalnych (PeUK), w tym:

 • Katalog e-usług kulturalnych,
 • Informacyjne serwisy kulturalne – podmiotowe, tematyczne, lokalne (powiatowe, gminne),
 • Regionalny katalog obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo, z wskazaniem lokalizacji na interaktywnych mapach cyfrowych,
 • Aplikacje wspomagające działanie zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej (zapewniające innowacyjną formułę działania),
 • Aplikacje narzędziowe do integracji z innymi portalami regionalnymi i serwisami informacji kulturalnej,

6. Dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania, bazy danych i systemu interaktywnych map cyfrowych Systemu cyfrowego znakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo oraz eksponatów muzealnych (SCZO), w tym:

 • Aplikacje nawigacyjne po obszarach i obiektach kultury dla mobilnych urządzeń typu PDA oraz telefonów komórkowych z funkcją GPS,
 • Aplikacje e-przewodników po eksponatach obiektów kultury (muzeach) dla mobilnych urządzeń typu PDA oraz telefonów komórkowych,
 • Opracowanie e-informacji kulturalnej w zakresie 40 obszarów i 1400 obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z ich wizualizacją na interaktywnych mapach cyfrowych,
 • Uruchomienie 4 usług transakcyjnych świadczonych drogą elektroniczną na potrzeby klienta produktów i wydarzeń kulturalnych: udzielania akredytacji,  rezerwacji biletów,  zamawiania oraz sprzedaży produktów (np. usług, biletów),  zamawianie i dostarczanie w postaci cyfrowej raportów z bazy danych,

7. Oznakowanie cyfrowe 40 obszarów i 1400 obiektów atrakcyjnych kulturowo przez opracowanie komunikatów wizualnych i głosowych wywoływanych automatycznie dla znajdujących się w pobliżu danego obszaru/obiektu użytkowników aplikacji nawigacyjnych SCZO w mobilnych urządzeniach typu PDA oraz telefonach komórkowych z funkcją GPS,

8. Oznakowanie cyfrowe 2600 eksponatów w 10 obiektach kultury przez opracowanie komunikatów głosowych dostępnych osób będących w trakcie zwiedzania obiektu (np. muzeum) – użytkowników aplikacji SCZO w mobilnych urządzeniach typu PDA oraz telefonach komórkowych,

9. Dostawa, instalacja oraz wdrożenie sprzętu elektronicznego dla obiektów kultury oraz redaktorów e-informacji:

 • 3 infomatów i 2 zestawów automatycznych przewodników głosowych dla ośrodka Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie
 • 2 infomatów i 3 zestawów automatycznych przewodników głosowych dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie,
 • dla redaktorów e-informacji – 15 notebooków, 35 netbooków, 10 kamer cyfrowych, 7 aparatów fotograficznych, 15 urządzeń nawigacyjno-informacyjnych GPS, 25 odbiorników GPS z pamięcią trasy, 100 pamięci flash 8GB, 20 aparatów telefonicznych VoIP, 5 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, faks), 5 drukarek laserowych kolorowych, 2 skanerów dokumentów, 1 kompletu okablowania i akcesoriów.

Model Procesowy Realizacji Projektu Projekt został przygotowany i będzie realizowany zgodnie z metodyką PRINCE2 (Akronim utworzony na podstawie angielskiej nazwy: PRojects IN Controlled Environments – Projekty w sterowalnych środowiskach).

PRINCE2 jest strukturalną metodyką efektywnego zarządzania projektami. Zastosowanie metody zarządzania projektami PRINCE2 zapewnia skuteczną i efektywną realizację projektu oraz kompleksowe podejście do wszystkich kwestii z tym związanych. Przyczynia się tym samym do wzmocnienia wykonalności organizacyjnej projektu. Plan projektu Plan Projektu został opracowany w rygorach metodologii PRINCE2.

Przyjęto następujące kamienie milowe:

 • 08.03.2010r. – Zakończenie opracowania dokumentacji projektu, złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu;
 • 31.12.2010r. – Zakończenie analiz oraz kontraktowania wykonawców zaplanowanych dostaw i usług;
 • 31.12.2011r. – Wdrożenie regionalnego systemu e-informacji kulturalnej w podstawowym zakresie;
 • 30.06.2012r. – Uruchomienie cyfrowego systemu znakowania obszarów i obiektów kulturowych;
 • 30.09.2013r. – Zakończenie realizacji wszystkich zaplanowanych produktów inwestycyjnych projektu. Dokumenty analityczne i zakres Projektu opracowano na podstawie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020,

Zapraszamy państwa do dokładnego zapoznania się z projektem na stronie lidera projektu http://www.fiiz.pl/index.jsp?bipkod=/012/013.