OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Referat Księgowości Podatkowej

E-mail: podatki@radlin.pl

mgr Iwona Szabłowska
KIEROWNIK REFERATU

Pokój: 104
Telefon: 32 4590225

 

Dominika Knura-Fojcik
INSPEKTOR
Pokój: 104
Telefon:  32 4590242

Beata Strójwąs
PODINSPEKTOR

Pokój: 105
Telefon: 32 4590223
E-mail: bstrojwas@radlin.pl

Joanna Warzecha
PODINSPEKTOR

Pokój: 104
Telefon: 32 4590242
E-mail: jwarzecha@radlin.pl

Zuzanna Gronowska
PODINSPEKTOR

Pokój: 104
Telefon: 32 4590242

Agnieszka Oślislok
PODINSPEKTOR
Pokój: 104
Telefon: 32 4590242

Referat Księgowości Podatkowej wykonuje w szczególności następujące zadania:

  • zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw, wymiar i pobór podatku rolnego,
  • proponowanie wysokości stawek niektórych podatków lokalnych i ich wymierzanie po uchwaleniu przez Radę,
  • prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,
  • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzeń, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty podatków i opłat,
  • prowadzenie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
  • prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat,
  • terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji,
  • prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
  • prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli, uzgodnienia sald,
  • sporządzanie sprawozdań jednostkowych w oparciu o prowadzoną ewidencję dochodów Urzędu Miasta.

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 935

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.