mgr Iwona Szabłowska

KIEROWNIK REFERATU

32 459 02 25

Dominika Knura-Fojcik

INSPEKTOR

32 459 02 42

Beata Strójwąs

PODINSPEKTOR

32 459 02 23

bstrojwas@radlin.pl

Joanna Warzecha

PODINSPEKTOR

32 459 02 42

jwarzecha@radlin.pl

Zuzanna Gronowska

PODINSPEKTOR

32 459 02 42

Agnieszka Oślislok

PODINSPEKTOR

32 459 02 42

Referat Księgowości Podatkowej wykonuje w szczególności następujące zadania:

  • zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw, wymiar i pobór podatku rolnego,
  • proponowanie wysokości stawek niektórych podatków lokalnych i ich wymierzanie po uchwaleniu przez Radę,
  • prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,
  • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzeń, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty podatków i opłat,
  • prowadzenie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
  • prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat,
  • terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji,
  • prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
  • prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli, uzgodnienia sald,
  • sporządzanie sprawozdań jednostkowych w oparciu o prowadzoną ewidencję dochodów Urzędu Miasta.