mgr Katarzyna Seemann

Kierownik

32 459 02 28

budzet@radlin.pl

mgr Karina Zychma

INSPEKTOR

32 459 02 43

mgr Alicja Szostek

INSPEKTOR

32 459 02 27

place@radlin.pl

mgr Mirosława Kania

INSPEKTOR

32 459 02 29

mgr Joanna Lamla

INSPEKTOR

32 459 02 26

mgr Anna Szłapka-Nachrebecka

INSPEKTOR

32 4590243

Referat Księgowości Budżetowej wykonuje w szczególności następujące zadania:

  • prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych, w tym rejestru dochodów budżetowych, wydatków i kosztów (ewidencja komputerowa),
  • prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, nagród, kosztów podróży, przysługujących  ekwiwalentów, w tym list płac, kart wynagrodzeń, rozliczenia delegacji służbowych,
  • prowadzenie spraw związanych z wypłatą diet dla radnych za udział w pracach rady i jej organów,
  • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
  • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży oraz rozliczenia podatku VAT,
  • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
  • uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta,
  • sporządzanie sprawozdań jednostkowych w oparciu o prowadzoną ewidencję księgową Urzędu Miasta.