Skip to content
Radlin wśród „miast dobrego życia”. Wciąż dobre perspektywy, mimo koronawirusa

Radlin wśród „miast dobrego życia”. Wciąż dobre perspektywy, mimo koronawirusa

Dobre warunki życia, dobra sytuacja finansowa i dobre perspektywy mimo pandemii – tak w skrócie Polski Instytut Ekonomiczny pisze o 63 małych miastach w Polsce, które zbadał i określił mianem „miast dobrego życia”.
Wśród nich tylko trzy miasta z województwa śląskiego. W tym Radlin.

Polski Instytut Ekonomiczny, jedna z najstarszych w Polsce organizacji zajmujących się tematyką gospodarczą (od 1928 roku) cyklicznie publikuje swoje raporty badawcze, również w temacie rozwoju małych i średnich miast. Tego właśnie dotyczył raport „Scenariusze rozwoju małych miast”, w którym znalazł się ważny fragment dotyczący Radlina.
Instytut w ramach badań wytypował trzy grupy małych miast, pod kątem ich potencjału rozwojowego. W pierwszej grupie znalazły się miasta potrzebujące impulsu rozwojowego. W drugim – miasta nie wykorzystujące swej szansy. Zaś w trzeciej, nazwanej „miastami dobrego życia”, znalazły się tzw. „miasta wielofunkcyjne”, miasta o dobrym potencjale turystycznym lub miasta aglomeracyjne. W województwie śląskim w grupie „miast dobrego życia” znalazły się trzy miejscowości Kuźnia Raciborska, Radzionków i… Radlin.

Jak czytamy w raporcie grupa miast, wśród których znalazł się Radlin „charakteryzuje się wysoką przedsiębiorczością, czego przejawem jest wysoki wskaźnik udziału osób prowadzących działalność gospodarczą na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, wysoka średnia wartość wskaźnika podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym i małe jego zróżnicowanie oraz wysoki średni wskaźnik udziału firm kreatywnych w liczbie nowo zarejestrowanych (przy małym odchyleniu standardowym i współczynniku zmienności).” Oprócz tego „miasta dobrego życia” najczęściej mogą pochwalić „wysokim poziomem wykorzystania funduszy UE”.

Mimo pozytywnej charakterystyki, miasta z tej grupy badanej mierzą się z problemem niekorzystnej sytuacji demograficznej. Dostrzega się w tej grupie również duży stopień korzystania z pomocy społecznej.

Autorzy badania oprócz próby charakterystyki miejscowości, stworzyli również scenariusze rozwoju dla każdej z grupy miast. I tak dla „miast dobrego życia” autorzy zalecają m.in. inwestycje które pobudzą rozwój ekonomiczny w warunkach malejącej liczby mieszkańców i starzenia się demograficznego. Co ciekawe sam przyrost naturalny autorzy określają jako mniej istotny, wskazując na pierwszym planie na potrzebę migracji do tych miast nowych pracowników. W tym celu ważnym mają okazać się „czynniki zachęcające do osiedlenia się w małych miastach (poprawa jakości życia, atrakcyjny rynek pracy i dobra dostępność komunikacyjna do metropolii)”.

– Rozwój gospodarczy będzie wynikał przede wszystkim z przedsiębiorczości mieszkańców, ale może mu sprzyjać również wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym – piszą autorzy raportu.

Jako jedne z ważniejszych przemian społecznych w tych miejscowościach, autorzy wymieniają „wzrost świadomości społecznej” zwłaszcza w kwestii „poziomu identyfikacji terytorialnej oraz świadomości ekologicznej”.

Pojawia się również ciekawa rekomendacja autorów wobec miast takich jak Radlin, Radzionków, czy Kuźnia Raciborska: „miastom dobrego życia zaleca się działania koncentrujące się na podnoszeniu jakości życia w mieście, tworzenie pozytywnego wizerunku miasta oraz tworzenie polityki migracyjnej zachęcającej do migracji powrotnych oraz przyjmowania najbardziej przydatnych z punktu widzenia potrzeb lokalnego rynku obcokrajowców”

Link do raportów:

https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/12/PIE-Raport_scenariusze_male.pdf

https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/01/PIE-Male_miasta.pdf

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu