Skip to content
Punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Miasta Radlin

Punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Miasta Radlin

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych przyjmowany jest w:

PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, POŁOŻONYM ZA BUDYNKAMI URZĘDU MIASTA RADLIN PRZY ULICY JÓZEFA RYMERA W RADLINIE, CZYNNY W DNIACH:

ŚRODY W GODZINACH OD 12.00 DO 18.00

SOBOTY W GODZINACH OD 9.00 DO 17.00

ZA WYJĄTKIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należny dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt. Osoba dostarczająca zobowiązana jest do samodzielnego rozładunku sprzętu.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy okazać dowód tożsamości.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radlinie obsługuje firma:

NAPRZÓD SP.ZO.O.

SIEDZIBA FIRMY W RYDUŁTOWACH

44-280 RYDUŁTOWY, UL.RACIBORSKA 144b

tel:32/457 70 83, 32/457 65 53

fax: 32/457 36 30

email: naprzod@naprzod.eu

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu