Skip to content

Protokół z przebiegu konsultacji: stawki za opłaty w zakresie odbierania odpadów

Protokół

z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie

w sprawie:

określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

 1. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie
  określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
  właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
  nieczystości ciekłych.
 2. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie
  internetowej Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”, gdzie został określony termin
  i miejsce zgłaszania pisemnych opinii przez rady działalności pożytku publicznego lub organizacje
  pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).
 3. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia konsultacji społecznych określono Zarządzeniem Nr
  S.0050.0028.2021 Burmistrza Radlina z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konsultacji
  społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w
  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania
  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 4. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 11 lutego 2021 r. do 19 lutego 2021 r.
 5. Wyniki konsultacji społecznych – w terminie przeznaczonym na konsultacje nie otrzymano żadnych
  opinii, wniosków i uwag od uprawnionych podmiotów na temat przedmiotu konsultacji.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu