Skip to content

Protokół z konsultacji: projekt uchwały w sprawie zasad udzielania ulg w spłacie należności

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 17 lutego 2021 o 12:34:31. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

  1. PROTOKÓŁ z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.
  2. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji społecznych określono Zarządzeniem Burmistrza Radlina nr S.0050.0023.2021 z dnia 05.02.2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.
  3. Konsultacje przeprowadzono w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin, w zakładce „Konsultacje społeczne”, gdzie został określony termin i miejsce do zgłaszania pisemnych opinii przez rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057)
  4. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 8 lutego do 15 lutego 2021 roku.
  5. Wyniki konsultacji społecznych – w terminie przeznaczonym na konsultacje nie otrzymano żadnych opinii, wniosków i uwag od uprawnionych podmiotów na temat przedmiotu konsultacji.

Radlin, dnia 16.02.2021r.

  • Wersja utworzona dnia 17 lutego 2021 o 12:34:31 przez Katarzyna Macha

Wersja utworzona

17 lutego 2021 o 12:34:31Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Protokół z konsultacji: projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Dodano: Protokół z konsultacji: projekt uchwały w sprawie zasad udzielania ulg w spłacie należności
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano:  Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu