OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Protokół z konsultacji: kryteria rekrutacji do przedszkoli

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Radlin

 

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Radlin

 

Komórka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Radlinie

2.Forma konsultacji:

Umieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce „Konsultacje społeczne”.

3. Termin konsultacji:

Od 17 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020 r.

4. Wynik konsultacji:

Żadna z organizacji w myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie wniosła uwag i propozycji do niniejszej uchwały.

Radlin, 27 stycznia 2020r.Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 64

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.