Skip to content
Praca w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ekologii

Praca w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ekologii

Burmistrz Radlina zaprasza osoby zainteresowane pracą w pełnym wymiarze czasu (pełny etat) do zapoznania się z ogłoszeniem.

Miejsce Pracy: Urząd Miasta Radlin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
Prawdopodobny termin zatrudnienia: do czerwca 2022 roku.
Sposób zatrudnienia: na zastępstwo, pełny etat.
Zakres zadań i obowiązków należeć będą m.in.:
• przygotowanie projektów organizacji ruchu na drogach własności miasta,
• wykonywanie przeglądów dróg, prowadzenie książki objazdów,
• prowadzenie spraw dot. utrzymania sieci kanalizacji deszczowej oraz pozwoleń wodnoprawnych,
• wykonanie archiwizacji dokumentów,
• przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej, umów, porozumień, zarządzeń związanych z
zakresem działań wydziału oraz ich realizacja,
• realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wymagania konieczne:
• obywatelstwo polskie lub pod warunkiem znajomości języka polskiego zgodnie z zapisami art. 11
ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych – obywatelstwo państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
• wykształcenie co najmniej średnie budowlane lub wyższe w kierunku, inżynieria miejska,
budownictwo lub inne pokrewne, ewentualnie osoba studiująca na ww kierunkach
• dobra znajomość obsługi komputera szczególnie w zakresie tzw. „pakietu biurowego” (edytor
tekstu, grafiki, prezentacji, arkusz kalkulacyjny),
• dobra znajomość programu graficznego OpenOfficeDRAW lub CorelDRAW
• podstawowa znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach,
• prawo jazdy kat. B
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
Zapraszamy osoby chętne do pracy w zespole, sumienne, posiadające umiejętność komunikowania się,
chętne do nauki.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (m.in. w celu ustalenia terminu rozmowy wstępnej)
pod nr tel.:

  • 32 4590217 – Pan Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii,
  • 32 4590251 – Pani Olga Grzybek, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
    w godzinach pracy urzędu
    (poniedziałek, środa-czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30 -14.00).

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu