Skip to content
Powstaje drugi zeszyt „Leksykonu Radlińskiego” – można włączyć się w jego powstanie

Powstaje drugi zeszyt "Leksykonu Radlińskiego" - można włączyć się w jego powstanie

Powstaje właśnie drugi już zeszyt Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego pod nazwą „Leksykon Radliński – Z tej i na tej ziemi”, pod redakcją pana Eryka Holony. Udostępniamy go dla Państwa również w wersji elektronicznej, gdyż pragniemy zwrócić się do mieszkańców, historyków oraz wszystkich zainteresowanych osób o wsparcie i pomoc w powstaniu tego wydania.

Cenne są wszelkie uwagi, spostrzeżenia do haseł z zeszytu. Informacje będą uzupełnione, po uzyskaniu wiarygodnych danych.

Towarzystwo pragnie, aby „Leksykon” zawierał jak najwięcej haseł, dokumentujących historię Radlina. Zachęcamy do uczestnictwa w pracach zespołu (informacja o współautorach zostanie zamieszczona w zeszycie), przekazywania informacji w tym o sposobie pozyskania zdjęć, materiałów ikonograficznych, uzupełnienia danych itd.

Kontakt z Radlińskim Towarzystwem Kulturalnym: rtk@radlin.pl

Do pobrania:

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu