Skip to content
Poszukiwany pracownik (zastępstwo, pełny etat)

Poszukiwany pracownik (zastępstwo, pełny etat)

Burmistrz Radlina zaprasza osoby zainteresowane pracą w pełnym wymiarze czasu (pełny etat) do zapoznania się z ogłoszeniem.

Miejsce Pracy: Urząd Miasta Radlin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

Prawdopodobny termin zatrudnienia: do czerwca 2022 roku.

Sposób zatrudnienia: na zastępstwo, pełny etat.

Zakres zadań i obowiązków należeć będą m.in.:

 • przygotowanie projektów organizacji ruchu na drogach własności miasta,
 • wykonywanie przeglądów dróg, prowadzenie książki objazdów,
 • prowadzenie spraw dot. utrzymania sieci kanalizacji deszczowej oraz pozwoleń wodnoprawnych,
 • wykonanie archiwizacji dokumentów,
 • przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej, umów, porozumień, zarządzeń związanych z zakresem działań wydziału oraz ich realizacja,
 • realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie lub pod warunkiem znajomości języka polskiego zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych – obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie co najmniej średnie budowlane lub wyższe w kierunku, inżynieria miejska, budownictwo lub inne pokrewne, ewentualnie osoba studiująca na ww kierunkach
 • dobra znajomość obsługi komputera szczególnie w zakresie tzw. „pakietu biurowego” (edytor tekstu, grafiki, prezentacji, arkusz kalkulacyjny),
 • dobra znajomość programu graficznego OpenOfficeDRAW lub CorelDRAW
 • podstawowa znajomośćrozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • prawo jazdy kat. B
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zapraszamy osoby chętne do pracy w zespole, sumienne, posiadające umiejętność komunikowania się, chętne do nauki.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (m.in. w celu ustalenia terminu rozmowy wstępnej) pod nr tel.: – 32 4590217 – Pan Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa-czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30 -14.00).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu