Skip to content
Porządek obrad XLVI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad XLVI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

w dniu 26 kwietnia 2022 r. (godz. 1430)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie informacji na temat stanu świadczenia usług zdrowotnych na terenie Radlina. Wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Miasta. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie i zaproszeni goście. Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie i potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów na przyszłość. Przedstawienie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Radlin na lata 2021-2027” za rok 2021. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 1. Przedstawienie oceny zasobów i potrzeb pomocy społecznej. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Miasta Radlin na lata 2022-2024”. Ref. Dawid Brachmański, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Józefa Rymera. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2022. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wyrażenia opinii wobec planowanej inwestycji przebudowy drogi powiatowej ul. Głożyńskiej w Radlinie. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 29 marca 2022 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 8. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 9. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 10. Zamknięcie sesji.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu