Skip to content
Porządek obrad XLV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad XLV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad
XLV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 29 marca 2022 r. (godz. 14.30)


1. Otwarcie sesji.


2. Wręczenie wyróżnień i nagród Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury
fizycznej.


3. Omówienie działalności sportowej i kultury fizycznej w mieście oraz działalności MOSiR.
Ref. Tatiana Szewczyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie.


4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Radlin z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2021 rok.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju.


5. Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.


6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie przyjęcia „Programu Osłonowego
Wsparcia Seniorów Miasta Radlin na rok 2022″.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.


7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.


8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na
rok 2022.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.


9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Radlin na lata od 2022 do 2034.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.


10. Przedstawienie informacji z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym nr 2 im.
Jasia i Małgosi w Radlinie.
Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.


11. Przyjęcie protokołów z sesji w dniach: 22 lutego 2022 r. i 8 marca 2022 r.


12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.


Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.


13. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.


Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.


14. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.


15. Zamknięcie sesji.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu