Skip to content
Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad
XLIV sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 8 marca 2022 r. godz. 14.30

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu
  Rohatyn w Ukrainie.
  Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na
  rok 2022.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.
 4. Przedstawienie informacji Burmistrza Radlina w sprawie działań dotyczących pomocy dla
  Ukrainy.
  Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 5. Przedstawienie informacji Burmistrza Radlina w sprawie działań związanych z projektem
  „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”.
  Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 6. Zamknięcie sesji.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu