Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 25 marca 2021 o 12:11:03. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

25 marca 2021 o 12:11:03Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <!-- wp:list --> 
 Dodano: <p><!-- wp:list --></p>
 Dodano: <p><strong>Pliki GEOTIFF i GML do Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego< /strong></p>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/GEOTIFF_1.zip">GEOTIFF_1 (zip) - (kliknięcie  rozpoczyna pobieranie pliku ZIP)</a></strong></li>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/GEOTIFF_2.zip" >GEOTIFF_2</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/GEOTIFF_1.zip">(zip) - (kliknięcie rozpoczyna pobieranie pliku ZIP)</a></strong></li>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/GEOTIFF_3.zip" >GEOTIFF_3</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/GEOTIFF_1.zip">(zip) - (kliknięcie rozpoczyna pobieranie pliku ZIP)</a></strong></li>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/GEOTIFF_4.zip" >GEOTIFF_4</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/GEOTIFF_1.zip">(zip) - (kliknięcie rozpoczyna pobieranie pliku ZIP)</a></strong></li>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/SUiKZP_Radlin.zip">GML</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/GEOTIFF_1.zip">(zip) -(kliknięcie rozpoczyna pobieranie pliku ZIP)</a></strong></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p><!-- /wp:list --></p>
 Dodano: <p><!-- wp:file /--></p><p><!-- wp:list --></p>
 Dodano: <p><strong>Pliki GEOTIFF do Planu Zagospodarowania Przestrzennego - MP 16 i MP 18</strong></p>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/MPZP16_geotiff_ gotowy.tif">MPZP16_geotiff </a></strong><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/MPZP16_geotiff_ gotowy.tif">(kliknięcie rozpoczyna pobieranie pliku ZIP) </a></strong></li>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/MPZP16_legenda.jpg" >MPZP16_legenda< /a></strong></li>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/MPZP18_rysunek_ gotowy.tif">MPZP18_geotiff (kliknięcie rozpoczyna pobieranie pliku ZIP)<br /></a></strong></li>
Skasowano: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/GEOTIFF_1.zip" >GEOTIFF_1</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/GEOTIFF_2.zip" >GEOTIFF_2</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/GEOTIFF_3.zip" >GEOTIFF_3</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/GEOTIFF_4.zip" >GEOTIFF_4</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/SUiKZP_Radlin.zip" >GML</a></li></ul>Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/MPZP18_legenda- scaled.jpg">MPZP18_ legenda</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/MPZP16_geotiff_ gotowy.tif"><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/MPZP16_geotiff_gotowy.tif" alt="" /></a> <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/MPZP18_rysunek_gotowy.tif" alt="" /></strong></li>
Skasowano: <!-- /wp:list --> 
 Dodano: </ul>
 Dodano:  
 Dodano: <strong>Pliki GEOTIFF do Planu Zagospodarowania Przestrzennego – MP 18 powtórzona procedura<br /></strong>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/MPZP18_geotif.tif" >MPZP18_geotiff (kliknięcie  rozpoczyna pobieranie pliku ZIP)</a></strong><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/MPZP18_geotif.tif" > </a></strong></li>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/1024-3415- scaled.jpg">MPZP18_legenda< /a></strong></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p><strong>Pliki GEOTIFF do Planu Zagospodarowania Przestrzennego - MP 22</strong></p>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 09/MP22.zip" target="_blank" rel="noopener" >MPZP22_geotiff (kliknięcie  rozpoczyna pobieranie pliku ZIP)</a></strong></li>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 09/legenda-MP22.jpg" >MPZP22_legenda< /a></strong></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p><strong>Pliki GEOTIFF do Planu <br /></strong></p>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 09/MP23.zip" target="_blank" rel="noopener" >MPZP23_geotiff (kliknięcie  rozpoczyna pobieranie pliku ZIP)<br /></a></strong></li>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 09/legenda-MP23.jpg" >MPZP23_legenda< /a></strong></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p><strong>Pliki GEOTIFF do Planu Zagospodarowania Przestrzennego – MP 20</strong></p>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/mp20_stalmacha_ legenda.tiff">MP 20 - legenda</a> </strong></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/mp20_stalmacha_ rysunek.tiff"><strong>MP 20 - rysunek</strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p><strong>Pliki GEOTIFF do Planu Zagospodarowania Przestrzennego – MP 21</strong></p>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 12/mp21_polna_ legenda.png">MP 21 - legenda</a> </strong></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 12/mp21_polna_ rysunek.tiff"><strong>MP 21 - rysunek</strong></a></li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <p><!-- /wp:list --></p>
Skasowano: <!-- wp:file /-->Dodano: <p><!-- wp:file /--></p>
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.