Skip to content
Plan zamówień publicznych.

Plan zamówień publicznych.

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 14 stycznia 2021 o 12:22:38. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

14 stycznia 2021 o 12:22:38Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Plan zamówieńDodano: Plan zamówień publicznych.
Treść
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":30278," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/01/ Plan-Zamówień- na-rok-2021.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":30278," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/01/ Plan-Zamówień- na-rok-2021.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 01/Plan-Zamówień- na-rok-2021.pdf" >Plan-Zamówień- na-rok-2021</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 01/Plan-Zamówień- na-rok-2021.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 01/Plan-Zamówień- na-rok-2021.pdf" >Plan-Zamówień- na-rok-2021</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 01/Plan-Zamówień- na-rok-2021.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p>Aktualizacja planu z 15.03.2021 r.</p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":30889," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/03/ Plan-Zamówień- na-rok-2021-1-1.pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Plan-Zamówień- na-rok-2021-1- 1.pdf">Plan- Zamówień-na- rok-2021-1-1</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 03/Plan-Zamówień- na-rok-2021-1-1.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":31184," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/04/ Plan-Zamówień- na-rok-2021-3.pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Plan-Zamówień- na-rok-2021-3.pdf" >Plan-Zamówień- na-rok-2021-3</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Plan-Zamówień- na-rok-2021-3.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":31284," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/04/ Plan-Zamówień- na-rok-2021-4.pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Plan-Zamówień- na-rok-2021-4.pdf" >Plan-Zamówień- na-rok-2021-4</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Plan-Zamówień- na-rok-2021-4.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu