Skip to content
Płacąc na czas – płacimy mniej. Wzrosły koszty postępowania windykacyjnego

Płacąc na czas - płacimy mniej. Wzrosły koszty postępowania windykacyjnego

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami ważnymi dla wszystkich Podatników, związanymi z nowelizacją Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

20 lutego 2021 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dalej „u.p.e.a.”. Ustawa nakłada na organ podatkowy (którym w naszym przypadku jest Burmistrz Radlina) nowe obowiązki.
Nie chcemy w tym miejscu skupiać się na tych obowiązkach, ale pragniemy przekazać Państwu kilka
bardzo ważnych informacji które mogą mieć istotne znaczenie dla Mieszkańców – podatników
podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych) czy opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Obowiązkiem gminy jest prowadzenie działań windykacyjnych. Podstawowo działania te obejmuje
wysyłanie upomnień. Przekazywanie informacji o zadłużeniu – tzw. czynności informacyjne, mają
charakter dobrowolny. Jeżeli jednak te działania nie spowodują wpłaty zobowiązań, gmina ma obowiązek przekazania dalszej egzekucji do właściwych urzędów skarbowych – czyli wszczęcie
egzekucji administracyjnej. Mówiąc prościej, jest to przekazanie dalszej windykacji zaległości do Urzędu Skarbowego.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów ma to szczególne znaczenie, bowiem przekazanie od 20 lutego 2021 roku egzekucji do urzędu skarbowego, wiąże się z poniesieniem przez Zobowiązanego – czyli osobę która nie zapłaciła podatku czy opłaty –
dodatkowych kosztów.

 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji to koszt 40,00 zł
 • jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej opłata ta zostanie podwyższona do 100,00 zł

Są to opłaty za jeden tytuł wykonawczy, każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł. To jednak nie koniec kosztów. Osoba która nie zapłaci podatku czy opłaty bezpośrednio do gminy zostanie obciążona także opłatą egzekucyjną – może być to 10% lub 5% w zależności od tego czy zapłata zostanie wyegzekwowana czy też nastąpi zapłata bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wierzyciela.
Ponadto, dłużnik będzie zobowiązany do zwrotu wydatków jakie urząd skarbowy poniesie w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.


Najlepiej zobrazuje to przykład:

 • jeżeli zaległość z tytułu podatku lub opłaty wynosi 150,00 zł – po wysłaniu do Państwa upomnienia
  nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego –
  urząd skarbowy pobierze około 320,00 zł
  Złożą się na to:
  • należność główna w kwocie 150,00 zł,
  • koszty upomnienia – 11,60 zł,
  • opłata manipulacyjna – 100,00 zł,
  • oplata egzekucyjna – przy 10% – 15,00 zł,
  • zwrot wydatków – średnio 3 listy- 34,80 zł,
  • inne – wg. specyfikacji.

  Chcemy podkreślić, że opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Miasta ani nie zasilają budżetu miasta.
  Stanowią one przychód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadzając opłatę manipulacyjną
  uzasadniło to w następujący sposób: „opłata manipulacyjna oprócz refinansowania wydatków
  poniesionych przez organ egzekucyjny pełni funkcję prewencyjną i wychowawczą. Promując zachowania
  społecznie pożądane, wpływa na wzrost świadomości obywateli w zakresie terminowego wykonywania obowiązków”.

 • Prowadzenie egzekucji administracyjnej przez urząd gminy to obowiązek, a nie wybór.
 • Wspólnie możemy działać tak, by te koszty nie powstały i nie narażały domowych budżetów na nieplanowane wydatki.
 • Prosimy zatem aby rzetelnie podejść do informacji jakie przekazujemy o istniejącym zadłużeniu, które jest wysyłane w formie upomnienia.

Informacje dotyczące rozwiązania Państwa problemów zadłużenia uzyskacie Państwo
• telefonicznie pod numerami:
32 4590242 – podatki
32 4590268 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(Informacja przygotowana przez Referat Księgowości Podatkowej Urzędu Miasta Radlin)

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu