W związku ze zgłoszeniem chęci skorzystania z dotacji do wymiany źródła ciepła, oraz informacją o zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia do realizacji na rok 2023, prosimy o złożenie w Urzędzie Miasta Radlin załączonych dokumentów
(wniosek, oświadczenia).

Do wniosku proszę załączyć także dokument potwierdzający własność, opinię kominiarską oraz dokumentację fotograficzną likwidowanego kotła na paliwo stałe.
Wzór wniosku i oświadczeń dostępny jest także w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Miasta w Radlinie, tel. 32 4590266.


Brak złożenia odpowiednich dokumentów, będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji oraz rezygnacja z chęci otrzymania dotacji do wymiany źródła ciepła.

Do pobrania:

01-wniosek-żródło-ciepła (kliknij i pobierz)

02-oświadczenie (kliknij i pobierz)

03-oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody (kliknij i pobierz)