W związku ze zgłoszeniem chęci skorzystania z dotacji do wymiany źródła ciepła, oraz informacją o zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia do realizacji na rok 2021, prosimy o złożenie w Urzędzie Miasta Radlin załączonych dokumentów (wniosek, oświadczenia). Do wniosku proszę załączyć także dokument potwierdzający własność, opinię kominiarską oraz dokumentację fotograficzną likwidowanego kotła na paliwo stałe.
Wzór wniosku i oświadczeń dostępny jest także w  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Miasta w Radlinie, tel. 32 4590266.

Do pobrania: