Skip to content
Otrzymaliśmy kolejne dofinansowania !

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowania !

Miło nam zakomunikować, iż nasze miasto otrzymało dofinansowania na kolejne trzy, bardzo ważne zadania w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej !

 • Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie
  (292 710,23 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 34 436,50 zł z budżetu państwa)
 • Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie
  ( 801 195 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 94 258,22 zł z budżetu państwa)
 • Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. KEN w Radlinie ( 978 808,72 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz 115 153,97 zł z budżetu państwa)

  To bardzo ważne zadania dla naszego miasta, również przez wzgląd na nasze działania związane z ograniczaniem niskiej emisji i poprawą jakości powietrza. Dodatkowo wszystkie te budynki zostaną zmodernizowane i zyskają nowy blask !

  Więcej informacji:
  Wyniki konkursu z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego [LINK]

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu