Skip to content
Ostrzeżenie: Wezbranie wód z przekroczeniem stanów alarmowych (Odra, Wisła)

Ostrzeżenie: Wezbranie wód z przekroczeniem stanów alarmowych (Odra, Wisła)

Na stronie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach opublikowano alerty dotyczące wezbrania wód z przekroczeniem stanów alarmowych w zlewni wód górnej Odry oraz Małej Wisły.

„- W związku z występującymi oraz prognozowanymi opadami deszczu, stany wody ponownie
lub w dalszym ciągu będą wzrastały w strefie wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów
ostrzegawczych. Odcinkami, szczególnie na Odrze, zostaną przekroczone stany alarmowe – czytamy w komunikacie.

W ostrzeżeniu dotyczącym wezbrania wód Wisły czytamy natomiast: „Występujące opady deszczu będą powodować dalsze wzrosty poziomu wody, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Miejscami
spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych.”

Prawdopodobieństwo zjawisk określono na 90 %. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby, które podróżują bądź planują wyjazdy w rejony zlewni wód górnej Odry czy Małej Wisły

Z treścią komunikatów można zapoznać się na stronie WCZK w Katowicach

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu