Skip to content
Opady w regionie: sytuacja w Radlinie opanowana

Opady w regionie: sytuacja w Radlinie opanowana

Po wczorajszych (13.05.2021) intensywnych opadach w wielu miejscach w powiecie wodzisławskim doszło do silnych podtopień.
Starosta Wodzisławski ogłosił na terenie powiatu alarm przeciwpowodziowy.
Sytuacja w Radlinie, mimo wielu miejscowych podtopień, nie należała do najgorszych i pozostawała pod kontrolą.
W większości nadmiar wody zebrał się na terenach zielonych, w sąsiedztwie cieków, m.in. na ul. Kostki-Napierskiego, Młyńskiej, Wypandów, czy Rydułtowskiej, gdzie zalane zostało trawiaste boisko.

ul. Rydułtowska

W centrum woda zebrała się w kilku miejsach na jezdni m.in. na ul. Korfantego, Rogozina (przy Sportowej Szkole Podstawowej), czy ul Orkana (przy Bibliotece) nie powodując jednak dłuższych problemów komunikacyjnych. Woda „stanęła” również w Parku im. L. Zarzeckiego (na tamtejszym placu zabaw).W większości przypadków jednak sprawnie zadziałała kanalizacja deszczowa, dzięki czemu miejsca takie jak „Szluchta”, czy tereny wokół placówek oświatowych nie były zagrożone.

Służby pracowały cały czas do późnych godzin, głównie pompując wodę z piwnic poszczególnych domów. Jak podaje strona Powiatu Wodzisławskiego , do państwowej Straży Pożarnej wpłynęło ponad 500 zgłoszeń o zalanych domostwach na terenie całego powiatu.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich służb za szybką i sprawną akcję – dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, strażakom-ochotnikom z lokalnych jednostek OSP, policji i straży miejskiej.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu