Skip to content
Ogłoszenie: wykaz nieruchomości

Ogłoszenie: wykaz nieruchomości

 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
  Burmistrz Radlina
  podaje do publicznej wiadomości: że Miasto Radlin przeznacza do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomość stanowiącą własność Miasta Radlin położoną w Radlinie przy ul. Rybnickiej oznaczoną w ewidencji gruntów, obręb Radlin, mapa 5 cz. dz. 2064/185 o pow. 825 m² GL1W/00045633/4
  Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
  W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Radlin ww. nieruchomość położona jest w terenach zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U1. Sposób zagospodarowania: gazowa stacja paliw
  Wysokość czynszu dzierżawnego:

13,00 zł za 1 m²/1m-c + 23% VAT
1,00 zł za 1 m²/1m-c + 23% VAT

Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu czynszu dzierżawnego może być dokonywana
na podstawie Zarządzenia Burmistrza Radlina.
Wykaz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.radlin.pl oraz wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń tut. Urzędu Miasta na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r, poz. 65 ze zmianami).

Radlin, dnia 23.12.2020r.

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 23 grudnia 2020 o 14:48:28. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a aktualną wersją.

Wersja utworzona

23 grudnia 2020 o 14:48:28 Aktualna wersja
Title
Skasowano:  Dodano: Ogłoszenie: wykaz nieruchomości
Skasowano: <!-- wp:list -->  
Skasowano: <ul><li>BURMISTRZ Radlina informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.<br>z 2020 r., poz. 65 ze zmianami) na stronie internetowej www.radlin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radlin przy ul. J. Rymera 15 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Radlinie przy ul. Rybnickiej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.</li></ul>  
Skasowano: <!-- /wp:list -->  
Skasowano: <!-- wp:paragraph -->  
Skasowano: <p></p>  
Skasowano: <!-- /wp:paragraph -->  
Bez zmian: <!-- wp:list --> Bez zmian: <!-- wp:list -->
Bez zmian: <ul><li>WYKAZ NIERUCHOMOŚCI< br>Burmistrz Radlina<br>podaje do publicznej wiadomości: że Miasto Radlin przeznacza do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomość stanowiącą własność Miasta Radlin położoną w Radlinie przy ul. Rybnickiej oznaczoną w ewidencji gruntów, obręb Radlin, mapa 5 cz. dz. 2064/185 o pow. 825 m² GL1W/00045633/4 <br>Nieruchomość wolna jest od obciążeń.<br>W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Radlin ww. nieruchomość położona jest w terenach zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U1. Sposób zagospodarowania: gazowa stacja paliw<br>Wysokość czynszu dzierżawnego:</li></ul> Bez zmian: <ul><li>WYKAZ NIERUCHOMOŚCI< br>Burmistrz Radlina<br>podaje do publicznej wiadomości: że Miasto Radlin przeznacza do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomość stanowiącą własność Miasta Radlin położoną w Radlinie przy ul. Rybnickiej oznaczoną w ewidencji gruntów, obręb Radlin, mapa 5 cz. dz. 2064/185 o pow. 825 m² GL1W/00045633/4 <br>Nieruchomość wolna jest od obciążeń.<br>W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Radlin ww. nieruchomość położona jest w terenach zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U1. Sposób zagospodarowania: gazowa stacja paliw<br>Wysokość czynszu dzierżawnego:</li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list --> Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>13,00 zł za 1 m²/1m-c + 23% VAT<br>1,00 zł za 1 m²/1m-c + 23% VAT</p> Bez zmian: <p>13,00 zł za 1 m²/1m-c + 23% VAT<br>1,00 zł za 1 m²/1m-c + 23% VAT</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.<br> Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu czynszu dzierżawnego może być dokonywana<br>na podstawie Zarządzenia Burmistrza Radlina.<br>Wykaz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.radlin.pl oraz wywieszeniu na tablicy<br>ogłoszeń tut. Urzędu Miasta na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.<br>o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r, poz. 65 ze zmianami).</p> Bez zmian: <p>Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.<br> Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu czynszu dzierżawnego może być dokonywana<br>na podstawie Zarządzenia Burmistrza Radlina.<br>Wykaz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.radlin.pl oraz wywieszeniu na tablicy<br>ogłoszeń tut. Urzędu Miasta na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.<br>o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r, poz. 65 ze zmianami).</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Radlin, dnia 23.12.2020r.</p> Bez zmian: <p>Radlin, dnia 23.12.2020r.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano:  Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu