OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Oferta Fundacji Pro Veritas

Ogłoszenie

 

Burmistrz Radlina na wniosek Fundacji Pro Veritas w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zamieszcza na okres 7 dni ofertę realizacji zadania pn. „Udany związek – Warsztaty dla kobietzłożoną w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie celem zgłaszania uwag.

 

Uwagi dotyczące niniejszej oferty można kierować do dnia 23 kwietnia 2019 roku (decyduje data wpływu) za pomocą:

 

a) pisma wysłanego na adres:

Urząd Miasta Radlin

Referat Rozwoju

ul. Rymera 15, 44-310 Radlin

 

b) e-maila na adres: referatrozwoju@radlin.pl

c) faksu: na nr 32 45 90 205.Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 144

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.