Skip to content
Odszedł phm. Kazimierz Szafranek…

Odszedł phm. Kazimierz Szafranek...

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wieść o śmierci phm. Kazimierza Szafranka, silnie związanego z lokalnymi strukturami Związku Harcerstwa Polskiego. To ogromna strata dla radlińskiej społeczności skautingu oraz wielu pokoleń harcerzy ziemi rybnicko- wodzisławskiej.

ŚP. Podharcmistrz Kazimierz Szafranek był wieloletnim instruktorem hufca ZHP ziemi wodzisławskiej oraz drużynowym drużyn harcerskich na Głożynach i w Biertułtowach, skarbnikiem hufca w latach 2003-2005 oraz 2009-2011, komendantem kręgu harcerskiego Głożyny w latach 2003-2015, następnie w latach 2015-2020 skarbnikiem kręgu Głożyny oraz jednym z założycieli kręgu.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 06.08 o godzinie 9:00 w Parafii Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych w Rydułtowach/Orłowcu.

R.I.P.Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu