Skip to content
Odpady powstające w gospodarstwach rolnych

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi. Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Do takich odpadów zalicza się min.:

  • folie
  • zużyte opony maszyn rolniczych i innych pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej
  • sznurki
  • inne odpady pochodzące z działalności rolniczej

Odbieranie i zagospodarowanie tego rodzaju odpadu z nieruchomości, na której prowadzona jest działalność rolnicza położonych na terenie Miasta Radlin wykonuje firma:

SEGO Sp.zo.o.

44-251 Rybnik

ul.Kolberga 65

Kontakt:

mail: biuro@sego.com.pl

tel: 32 422 03 51

Rolnicy zainteresowani oddaniem odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności rolniczej mogą osobiście skontaktować się celem oddania tego rodzaju odpadu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu