OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 22 marca, 2018 @ 14:07.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności

 

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

 

Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości

 

Interwencje dotyczące sposobu zarządzania, utrzymania czystości, dostawy mediów w lokalach i budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (miasta)

 

Interwencje dotyczące stanów technicznych, remontów lokali i budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (miasta)

 

Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

 

Przydział lokalu mieszkalnego

 

Przydział lokalu socjalnego

 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Regulacja stanu prawnego lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się lub zgonie głównego najemcy

 

Rozłożenie kaucji mieszkaniowej na raty

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

 

Zamiana lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego gminy (miasta) z kontrahentem

 

Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z miastem (gminą)

 

Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości

 

Oddanie w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

 

Podnajem lokalu użytkowego

 

Sprzedaż lokali użytkowych (w tym garaży) stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

 

Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego (w tym garażu) po ustąpieniu przesłanek stanowiących podstawy do rozwiązania umowy[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

22 marca, 2018 @ 14:07Aktualna wersja
  <p id = "Title" >
  Wybierz sprawę
  </p>
  <div id="Button2" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 26470&trejId=38'" class="pointer">
  <p id="Informacja3">
  Przyznanie dodatku mieszkaniowego/ energetycznego
  </p>
  </div>
  <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 25951&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 25951&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 26409&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 26409&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 27983&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 27983&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 27982&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 27982&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42460&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42460&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Interwencje dotyczące sposobu zarządzania, utrzymania czystości, dostawy mediów w lokalach i budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (miasta) Interwencje dotyczące sposobu zarządzania, utrzymania czystości, dostawy mediów w lokalach i budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (miasta)
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42461&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42461&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Interwencje dotyczące stanów technicznych, remontów lokali i budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (miasta) Interwencje dotyczące stanów technicznych, remontów lokali i budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (miasta)
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42462&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42462&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 26041&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 26041&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Przydział lokalu mieszkalnego Przydział lokalu mieszkalnego
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 26469&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 26469&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Przydział lokalu socjalnego Przydział lokalu socjalnego
</p>  
</div>  
<div>&nbsp;</div>  
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 26470&trejId=38'" class="pointer">  
<p id="Informacja2">  
Przyznanie dodatku mieszkaniowego  
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42463&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42463&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Regulacja stanu prawnego lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się lub zgonie głównego najemcy Regulacja stanu prawnego lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się lub zgonie głównego najemcy
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42464&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42464&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Rozłożenie kaucji mieszkaniowej na raty Rozłożenie kaucji mieszkaniowej na raty
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 25995&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 25995&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42465&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42465&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zamiana lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego gminy (miasta) z kontrahentem Zamiana lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego gminy (miasta) z kontrahentem
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42466&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42466&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z miastem (gminą) Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z miastem (gminą)
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42467&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42467&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42468&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42468&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Oddanie w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym Oddanie w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42469&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42469&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Podnajem lokalu użytkowego Podnajem lokalu użytkowego
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42470&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42470&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Sprzedaż lokali użytkowych (w tym garaży) stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców Sprzedaż lokali użytkowych (w tym garaży) stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42471&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42471&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego (w tym garażu) po ustąpieniu przesłanek stanowiących podstawy do rozwiązania umowy Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego (w tym garażu) po ustąpieniu przesłanek stanowiących podstawy do rozwiązania umowy
</p> </p>
</div> </div>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 096

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.