Skip to content
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (52.500 zł ze środków budżetu państwa)

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (52.500 zł ze środków budżetu państwa)

Miasto Radlin zostało zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na: zakup książek będących nowościami wydawniczymi, w tym lektur szkolnych, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo, w następujących placówkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

12.000 zł wsparcia ze środków budżetu państwa

3.000 zł wkładu własnego

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej

12.000 zł wsparcia ze środków budżetu państwa

3.000 zł wkładu własnego

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej – oddział przedszkolny

1.500 zł wsparcia ze środków budżetu państwa

375 zł wkładu własnego

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie

12.000 zł wsparcia ze środków budżetu państwa

3.000 zł wkładu własnego

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie

12.000 zł wsparcia ze środków budżetu państwa

3.000 zł wkładu własnego

Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie

3.000 zł wsparcia ze środków budżetu państwa

750 zł wkładu własnego

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu