Skip to content
Miasto Radlin wśród gmin tworzących klaster energii

Miasto Radlin wśród gmin tworzących klaster energii

Radlin, Rydułtowy (lider klastra), Pszów, Marklowice, Godów, Mszana, Gorzyce zawarły oficjalne porozumienie dotyczące ustanowienia klastra energii.


Gminy, które zawarły porozumienie zamierzają wspólnie starać się o pieniądze na ekologiczne źródła energii, budować farmy fotowoltaiczne i dbać przez to o nasze środowisko. Klastrowi przyświecają bowiem takie cele jak ograniczanie niskiej emisji na terenach wszystkich członkowskich gmin m.in. poprzez inwestycje i rozwój OZE, edukację ekologiczną, wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią. Ponadto działania Klastra mają na celu zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych gmin, które go tworzą.

Prace w gminach i cały projekt będzie koordynowała firma Doeko Group. Jak podkreśla wiceprezes zarządu firmy pan Jakub Maceja, członkowie powstałego klastra będą mogli pozyskiwać dedykowane fundusze nie tylko na swoje przedsięwzięcia ekologiczne, ale również dla mieszkańców czy przedsiębiorstw na ich terenie.

Zdjęcie: źródło www.radio90.pl

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu