Skip to content
Mamy Młodzieżową Radę Miasta!

Mamy Młodzieżową Radę Miasta!

Obwieszczenie
Burmistrza Radlina
z dnia 22 kwietnia 2022 roku

o zatwierdzeniu wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej
Na podstawie § 37 ust. 7 uchwały Nr S.0007.003.2022 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia
25 stycznia 2022 r. w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie i jej statutu (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2022 r. poz. 548) zatwierdzam wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Radlinie zarządzone na dzień 21 kwietnia 2022 r. oraz podaję do publicznej wiadomości zbiorcze
wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie na kadencję 2022-2024.

Okręg Wyborczy Nr 1
z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie, ul. Makuszyńskiego 17.
Do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie wybrani zostali:
1) Agopsowicz Maciej
2) Dąbrowska Lena
3) Małozięć Szymon
4) Podleśny Anna

Okręg Wyborczy Nr 2
z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie, ul. Rogozina 55.
Do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie wybrani zostali:
1) Menżyk Maja
2) Musioł Julia
3) Pawełek Gustaw
4) Pukowiec Alicja

Okręg Wyborczy Nr 3
z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie, ul. Rymera 170.
Do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie wybrani zostali:
1) Francuz Marta
2) Matys Łukasz
3) Mazurek Tymoteusz
4) Noworyta Jan

Okręg Wyborczy Nr 4
z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie, ul. Wiosny Ludów 287.
Do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radlinie wybrani zostali:
1) Goik Błażej
2) Karwot Hanna
3) Król Maria
4) Ziarnik Otylia

Do pobrania:

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu