Skip to content
Laboratoria Przyszłości – wsparcie dla szkół podstawowych!

Laboratoria Przyszłości – wsparcie dla szkół podstawowych!

Miasto Radlin otrzymało wsparcie finansowe na realizację inwestycyjnych zadań
jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury –
„Laboratoria przyszłości”. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest
finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.


Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
Dzięki otrzymanemu wsparciu we wszystkich radlińskich szkołach pojawią się drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie! Szkoły w ramach programu zakupią nowoczesny sprzęt za ponad czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych!!!
Kwota wsparcia jest uzależniona od ilości uczniów uczęszczających do szkoły i wynosi:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie – 78 000 zł
  • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej
    w Radlinie – 178.200 zł
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie – 120.900 zł
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie – 82.800 zł
    Razem: 459.900 zł

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu