KROK KU NOWYM UMIEJĘTNOŚCIOM

Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich oraz Gminne Centrum Informacji w Radlinie (UM Radlin)  od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 realizowało projekt partnerski p.n.: „Krok ku nowym umiejętnościom” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Kwota dofinansowania: 49 090 zł (100% dotacji) W ramach projektu zorganizowane zostały w okresie od listopada 2010 do lipca 2011 bezpłatne kursy:

  • Kurs komputerowy dla początkujących  (listopad 2010 i maj 2011) 2 Kursy 30 godzinne dla grup 5 osobowych: początkujących użytkowników komputera. Uczestnikom przekazane zostały podstawowe informacje i umiejętności z zakresu korzystania z edytora tekstu, internetu, korzystania z drukarki skanera czy faxu.
  • Kurs bukieciarstwa  (styczeń 2011) Kurs 25 godzinny dla  grupy 10 osobowej  dotyczący m.in. następujących zakresów: wiązanki okolicznościowe, kwiaty doniczkowe, kompozycje kwiatowe i zasady ich tworzenia, dekoracje świąteczne.
  • Kurs wizażu (marzec 2011). Kurs 36 godzinny dla grupy 10 osobowej. W ramach kursu przeprowadzone były zajęcia teoretyczne jak i praktyczne m.in.: z zakresu wizażu.
  • Kurs obsługi i programowania kas fiskalnych (listopad 2010 i maj 2011) . 2 Kursy 12 godzinne dla grup 8 osobowych. Celem kursu była nauka obsługi kas fiskalnych i fakturowania.

Do kogo skierowano działania w projekcie?

Do mieszkańców Radlina (tylko osoby zameldowane w Radlinie) w wieku od 15 do 64 roku życia:

  • bezrobotne,
  • nieaktywne zawodowo,
  • pracujące.