Skip to content
Konsultacje: Strategia elektromobilności

Konsultacje: Strategia elektromobilności

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 27 października 2020 o 12:26:43. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Burmistrz Radlina zaprasza mieszkańców Miasta do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu „Strategia elektromobilności dla Miasta Radlin na lata 2019-2035”. Konsultacje prowadzone będą od dnia 27.10.2020 r. do dnia 16.11.2020r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazanych za pomocą załączonego formularza – pisemnie lub elektronicznie. Wypełnione formularze (skan lub wypełniony dokument elektronicznie) prosimy przekazać na adres fundusze@radlin.pl lub dostarczyć drogą listowną na adres: Urząd Miasta Radlin, Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin w terminie do dnia 16.11.20 r. (decyduje data wpływu).

Pliki do pobrania:

  • Wersja utworzona dnia 27 października 2020 o 12:26:43 przez Marek Gajda

Wersja utworzona

27 października 2020 o 12:26:43Aktualna wersja
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu