Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie”.
Przedmiotem inwestycji jest  termomodernizacja budynku mieszkalnego znajdującego się na  Osiedlu Mikołajczyka w Radlinie przy ul. Stanisława Mikołajczyka 7, dz. nr ewid. 2036/5, obejmująca w szczególności docieplenie ścian z ościeżami, docieplenie stropu piwnicy oraz docieplenie stropodachu wraz z  pracami towarzyszącymi.

Zakres planowanych prac:
– docieplenie wszystkich ścian budynku polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych grafitowych EPS FASADA PREMIUM gr. 14 cm,
-pokrycie ścian tynkiem cienkowarstwowym silikatowym,
– docieplenie stropodachu polegające na wykonaniu ocieplenia z wełny mineralnej granulowanej 40, gr. 24 cm,
– docieplenie stropu nad piwnicą od spodu, polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt z wełny mineralnej Paroc VL gr. 12 cm,
– wymiana stolarki okiennej, współczynnik przenikania ciepła całego okna nie może być większy niż 0,9 W/m2K,
– wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych powłoką bitumiczną,
– prace przygotowawcze do ww. prac,
– roboty towarzyszące termomodernizacji jak: naprawy, remonty czy wymiana elementów budynku,
– wymiana skorodowanych złączy istniejącej instalacji odgromowej,
– wymianie instalacji gazowej z montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych,
– wymianie instalacji c.o.,
– montażach przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
– montażu nowych i przemieszczeniu istniejących liczników gazowych do klatki schodowej.

Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2021.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 29.04.2020 r., poprzez:
– złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,
– przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),
– przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: mweglorz@radlin.pl

Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00
wtorek: 8:00 – 16:30
piątek: 8:00-13:30

Do pobrania: