Skip to content
KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: Świadczenia 500 Plus

KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ: Świadczenia 500 Plus

Informujemy, że od 2021 r. obowiązuje nowy okres świadczeniowy dla świadczenia wychowawczego 500 plus.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od dnia 1 czerwca do dnia
31 maja roku następnego.
Okres świadczeniowy programu Rodzina 500 plus będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31
maja 2022 roku. Aby więc otrzymać świadczenie 500 plus po 31 maja 2021 roku, trzeba złożyć
wniosek.

Wniosek można złożyć:
• Od 1 lutego 2021 elektronicznie
• Od 1 kwietnia 2021 drogą tradycyjną, w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie lub za pośrednictwem poczty, Elektronicznie można zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub platformy usług elektronicznych ZUS.

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od daty złożenia wniosku. Poniżej szczegółowe terminy:

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami / Wypłata świadczenia

do 30 kwietnia 2021 r. / do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r. / do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. / do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. / do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. / do 31 października 2021 r.

WNIOSKI W FORMIE PAPIEROWEJ BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 1 kwietnia 2021r.
W REFERACIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Radlin ul. Ludwika Solskiego 15 (parter)
wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8:00 – 15:00
Wtorek 8:00 – 16:30
Czwartek 8:00 – 15:00
Piątek 8:00 – 13:30

UWAGA !!!

W środy Strony nie są przyjmowane przez pracowników Referatu świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych, natomiast wnioski będzie można złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej

na parterze tut. OPS
(bez wstępnej weryfikacji).

Zachęcamy do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń drogą elektroniczną.

Wszystkie wnioski można pobrać w Referacie Świadczeń Rodzinnych
i Alimentacyjnych OPS oraz ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

www.ops.radlin.pl

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie –
Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pod nr telefonu 32/456 70 72.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu