OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
ops radlin

KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 24 czerwca, 2020 @ 13:15.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ informujemy, iż prawo do w/w świadczenia przyznano do 31 maja 2021 roku, stąd wnioski o jego przedłużenie najwcześniej można składać elektronicznie od 1 lutego 2021 roku.

Od 1 lipca 2020 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenia Dobry Start 300+

WNIOSKI W FORMIE PAPIEROWEJ BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 01.08.2020 r. W REFERACIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH (ul. Ludwika Solskiego 15) wg poniższego harmonogramu:

Dzień tygodnia

Godziny przyjmowania wniosków

Poniedziałek

8:00 – 15:00

Wtorek

8:00 – 16:30

Czwartek

8:00 – 15:00

Piątek

8:00 – 13:30

 

UWAGA !!!
W środy Strony nie będą obsługiwane przez pracowników referatu świadczeń, natomiast wnioski będzie można złożyć w sekretariacie tut. OPS (bez wstępnej weryfikacji).
Zachęcamy do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start drogą elektroniczną. Wszystkie wnioski można pobrać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych OPS oraz ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie www.ops.radlin.pl Przypominamy, że wnioski o świadczenie 300+ składamy do 30.11.2020 r.[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 24 czerwca, 2020 @ 13:16 przez Marek Gajda
  • Wersja utworzona dnia 24 czerwca, 2020 @ 13:15 przez Marek Gajda
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

24 czerwca, 2020 @ 13:15Aktualna wersja
<p>W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ informujemy, iż prawo do w/w świadczenia przyznano do 31 maja 2021 roku, stąd wnioski o jego przedłużenie najwcześniej można składać elektronicznie od 1 lutego 2021 roku.</p><p>Od 1 lipca 2020 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o ustalenie prawa do:</p><p>- zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,</p><p>- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,</p><p>- świadczenia Dobry Start 300+</p><p>WNIOSKI W FORMIE PAPIEROWEJ BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 01.08.2020 r. W REFERACIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH (ul. Ludwika Solskiego 15) wg poniższego harmonogramu:</p><table width="639" cellspacing="0" cellpadding=" 4"><colgroup><col width="310" /> <col width="310" /> </colgroup><tbody><tr valign="top"><td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding: 0.1cm 0cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;"><b>Dzień tygodnia</b>< /span></p></td><td style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;"><b>Godziny przyjmowania wniosków</b> </span></p></td></tr><tr valign="top"><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">Poniedziałek< /span></p></td><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding: 0cm 0.1cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">8:00 – 15:00</span>< /p></td></tr><tr valign="top"><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">Wtorek< /span></p></td><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding: 0cm 0.1cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">8:00 – 16:30</span>< /p></td></tr><tr valign="top"><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">Czwartek< /span></p></td><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding: 0cm 0.1cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">8:00 – 15:00</span>< /p></td></tr><tr valign="top"><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">Piątek< /span></p></td><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding: 0cm 0.1cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">8:00 – 13:30</span>< /p></td></tr> </tbody></table> <p>&nbsp;</p><p>UWAGA !!! <br />W środy Strony nie będą obsługiwane przez pracowników referatu świadczeń, natomiast wnioski będzie można złożyć w sekretariacie tut. OPS (bez wstępnej weryfikacji). <br />Zachęcamy do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start drogą elektroniczną. Wszystkie wnioski można pobrać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych OPS oraz ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie <a href="www.ops.radlin.pl" ><strong>www.ops.radlin.pl< /strong></a> Przypominamy, że wnioski o świadczenie 300+ składamy do 30.11.2020 r.</p>  <p>W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ informujemy, iż prawo do w/w świadczenia przyznano do 31 maja 2021 roku, stąd wnioski o jego przedłużenie najwcześniej można składać elektronicznie od 1 lutego 2021 roku.</p><p>Od 1 lipca 2020 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o ustalenie prawa do:</p><p>- zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,</p><p>- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,</p><p>- świadczenia Dobry Start 300+</p><p>WNIOSKI W FORMIE PAPIEROWEJ BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 01.08.2020 r. W REFERACIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH (ul. Ludwika Solskiego 15) wg poniższego harmonogramu:</p><table width="639" cellspacing="0" cellpadding=" 4"><colgroup> <col width="310" /> <col width="310" /> </colgroup><tbody><tr valign="top"><td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding: 0.1cm 0cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;"><b>Dzień tygodnia</b>< /span></p></td><td style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;"><b>Godziny przyjmowania wniosków</b> </span></p></td></tr><tr valign="top"><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">Poniedziałek< /span></p></td><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding: 0cm 0.1cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">8:00 – 15:00</span>< /p></td></tr><tr valign="top"><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">Wtorek< /span></p></td><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding: 0cm 0.1cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">8:00 – 16:30</span>< /p></td></tr><tr valign="top"><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">Czwartek< /span></p></td><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding: 0cm 0.1cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">8:00 – 15:00</span>< /p></td></tr><tr valign="top"><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding: 0cm 0cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">Piątek< /span></p></td><td style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000; padding: 0cm 0.1cm 0.1cm 0.1cm;" width="310"><p class="western" align="center"><span style="font-size: large;">8:00 – 13:30</span>< /p></td></tr> </tbody></table> <p>&nbsp;</p><p>UWAGA !!! <br />W środy Strony nie będą obsługiwane przez pracowników referatu świadczeń, natomiast wnioski będzie można złożyć w sekretariacie tut. OPS (bez wstępnej weryfikacji). <br />Zachęcamy do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start drogą elektroniczną. Wszystkie wnioski można pobrać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych OPS oraz ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie <a href="www.ops.radlin.pl" ><strong>www.ops.radlin.pl< /strong></a> Przypominamy, że wnioski o świadczenie 300+ składamy do 30.11.2020 r.</p>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.


Liczba odwiedzin niniejszej strony: 385

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.